Den praktiserende læge og forebyggelse på ældreområdet

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  • Mikkel Vass
  • C. Hendriksen
almen praksis, forebyggelse, ældre
Original languageEnglish
JournalMaanedsskrift for Praktisk Laegegerning
Issue number77
Pages (from-to)1685-94
ISSN0373-2746
Publication statusPublished - 1999

ID: 194675