Fagligt Indstik: Jordemødres holdninger til og praksis omkring sene provokerede aborter

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  • Anne Vinggaard Christensen
Samtidig med at vi i Danmark oplever, at der bliver udført flere sene provokerede aborter end nogensinde før, er der sket en ændring i måden hvorpå aborterne håndteres. Det afspejles i en øget personliggørelse af det aborterede foster og et stigende fokus på sorgbearbejdelse hos de kvinder/par, der gennemgår en sen provokeret abort. I en række interviews undersøgtes jordemødres erfaringer med og holdninger til udførelsen af sene provokerede aborter. Interviewene samt en gennemgang af procedurer på en række danske hospitaler viste, at der er mange følelser forbundet med udførelsen af en sen provokeret abort og at aborterede fostre i høj grad håndteres som dødfødte børn. Der udføres en række ritualer som fx at tage billeder, vise forældrene barnet og tage hånd- og fodaftryk. Denne praksis er tæt forbundet med jordemødrenes ønske om at hjælpe kvinden/parret gennem sorgprocessen på den bedst mulige måde.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Jordemoedre
Volume2012
Issue number3
Pages (from-to)12-15
Number of pages4
ISSN0106-1836
Publication statusPublished - 9 Mar 2012

ID: 37752510