Kan allmennlegen være healer? Om medisinske tradisjoner, lege-pasient-forholdet, salutogenese og empowerment

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  • Kirsti Malterud
Original languageEnglish
JournalTradisjon
Issue number31(2)
Pages (from-to)77-83
Publication statusPublished - 2001

ID: 164162