Kvalitet i almen praksis? udfordringer ved brug af standardiseret IT teknologi.

Research output: Contribution to journalJournal article

Artiklen beskriver en undersøgelse, der afdækkede, hvad der kan ske med læge-patient-samtalen, når der i kvalitetssikringsøjemed popper små skærmbilleder op med spørgsmål på lægens PC, der præsenterer faste standarder for indhold og forløb. Konsultationer blandt læger, som anvendte og udfyldte skærmbilledet under samtalen, var meget ensartede. Det var lægen og skærmbilledet, som styrede, hvad der blev talt om. Det diskuteres, om der ved velmenende bestræbelser på at dokumentere og styrke kvaliteten af ydelserne i almen praksis er fare for, at teknologien kan lede den enkelte læge på spor, der gør, at fornemmelsen for personcentreret tilgang til patienten kan mistes.
Original languageDanish
JournalMånedsskrift for Almen Praksis
Issue number11
ISSN1904-7002
Publication statusPublished - Nov 2015

ID: 157464766