Work and physical function. Associations between physical exposures in working life and signs of early musculoskeletal aging in midlife

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Original languageEnglish
PublisherForskningsenheden for Almen Praksis; Institut for Sundhedsvidenskab ved Københavns Universitet; Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø; Arbejdsmedicinsk afdeling ved Køge sygehus 2013
Publication statusPublished - 2013

ID: 98053392