Finn Diderichsen

Finn Diderichsen

Professor emeritus


 1. 1977
 2. Published

  Vårdkonsumtion och patientflöde inom företagens och landstingets sjukvård i Luleå

  Diderichsen, Finn, 1977, In : Socialmedicinsk Tidskrift Skriftserie. p. 1-31 31 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 3. 1978
 4. Published

  Medicin och samhälle

  Diderichsen, Finn & Janlert, U., 1978, Bokcaféts Lagerkatalog. Lund: Lunds Bok & Tidsskrifts AB, Vol. Supplement 78/79. p. 23-28 6 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 5. Published

  The mortality pattern in Northern Sweden

  Diderichsen, Finn, 1978, In : Arctic Medical Research Report. 22, p. 23-25 3 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 6. 1979
 7. Published

  Psykiatrisk Eftervård i en Luleåstadsdel

  Diderichsen, Finn & Janlert, U., 1979, Luleå: Karolinska Institutet. 46 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 8. 1980
 9. Published

  Community Psychiatry in Northern Sweden

  Diderichsen, Finn & Lönnerberg, O., 1980, In : Arctic Medical Research Report. 27, p. 59-61 3 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 10. 1981
 11. Published

  Medicin i kristid

  Diderichsen, Finn & Janlert, U., 1981, Bokcaféts bok om böcker. Lund: Lunds Bok & Tidsskrifts AB, p. 187-192 6 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 12. Published

  Omflyttning, boende och hälsa

  Diderichsen, Finn, 1981, In : Socialmedicinsk Tidskrift Skriftserie. 45, p. 1-122 122 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 13. Published

  Stad och hälsa: Stadsutveckling ur ett hälsoperspektiv

  Diderichsen, Finn, 1981, Stockholm: Stadsförnyelseskampagnens Skriftserie. 31 p.

  Research output: Book/ReportReportCommunication

 14. 1982
 15. Published

  Fallet Jokkmokk - hälsopolitik i länsprogrammet

  Diderichsen, Finn & Janlert, U., 1982, In : Socialmedicinsk Tidsskrift. 58, 4-5, p. 235-238 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 16. Published

  Flytta till - flytta ifrån: Omflyttning, boendemiljö opch psykisk ohälsa

  Diderichsen, Finn, 1982, Stockholm: Byggforskningsrådet. 44 p.

  Research output: Book/ReportReportCommunication

 17. Published

  Förord

  Börjeson, B., Costa, F. & Diderichsen, Finn, 1982, Till försvar för forskningens rätt att säga som det är. Eliasson, R. & Nygren, P. (eds.). Luleå, 5 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

 18. Published

  Ideologies in the Swedish health sector today: the crisis of the social democracy

  Diderichsen, Finn, 1982, In : International Journal of Health Services. 12, 2, p. 191-200 10 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 19. Published

  Ohälsa i Norrbotten

  Diderichsen, Finn, 1982, Ohälsa i Norrbotten: Underlag för hälsopolitisk planering. Luelå: Karolinska Institutet, 129 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 20. Published

  Regionala Utvecklingsalternativ - sociale och medicinska konsekvenser

  Diderichsen, Finn & Janlert, U., 1982, Framtid i Malmfälten DsI 1984;9. Stockholm: Allmänna Förlaget, 38 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 21. Published

  Samhällsvetenskablig vårdlära: Vården i historisk, sociologisk och psykologisk belysning

  Diderichsen, Finn, Eliasson, R., Gustafsson, R. Å., Janlert, U. & Nygren, P., 1982, Esselte Studium. 176 p.

  Research output: Book/ReportBookEducation

 22. Published

  Sektoriserad decentraliserad psykiatrisk vård i Övertorneå: En kartläggning av vårdutnyttjande 1969-78

  Diderichsen, Finn & Lønnerberg, O., 1982, Psykiatri i omvandling. Stockholm: SPRI, Vol. 108. p. 69-125 57 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

 23. Published

  Socialmedicinsk teori

  Diderichsen, Finn & Janlert, U., 1982, In : Socialmedicinsk Tidsskrift. 59, 6, p. 296-301 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 24. 1983
 25. Published

  Att vilja men inte kunna

  Diderichsen, Finn, 1983, In : Motpol - Tidskrft för sjukvårdsdebatt. 61, p. 25-27 3 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 26. Published

  Distriktsläkerens gräv där du står

  Diderichsen, Finn & Janlert, U., 1983, Allmänläkarboken 2. Lund: Studentlitteratur, p. 7-39 23 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 27. Published

  Krisen i Malmfälten - er psykiatrin ett alternativ?

  Diderichsen, Finn & Janlert, U., 1983, Alternativ til psykiatrin. Costa, F. & Topor, A. (eds.). Stockholm: Prisma, p. 45-59 15 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 28. Published

  Preventionens historie

  Diderichsen, Finn & Janlert, U., 1983, In : Socialmedicinsk Tidsskrift. 60, 1, p. 5-9 5 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 29. Published

  Är det metoderne eller behoven som skal definiera basdata

  Diderichsen, Finn, 1983, In : AllmänMedicin. 4, p. 144-145

  Research output: Contribution to journalJournal article

 30. 1984
 31. Published

  Hälsopolitiske mål och behovsbaserad planering: SOU 1984:40

  Dahlgren, G., Diderichsen, Finn & Spetz, C. -., 1984, Stockholm. 188 p.

  Research output: Book/ReportBookCommunication

 32. Published

  Resursfördelning mellan primärvårdsområden

  Diderichsen, Finn, 1984, In : AllmänMedicin. 5, p. 60-61

  Research output: Contribution to journalJournal article

 33. Published

  Social boendemiljö och psykisk ohälsa

  Diderichsen, Finn, 1984, Hälsopolitik i samhällsplaneringen: SOU 1984:44. Stockholm, p. 15-22 8 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 34. 1985
 35. Published

  Behovsrelaterade fördelningskriterier för statens ersättningar till sjukvårdshuvudmännen

  Diderichsen, Finn, 1985, Skatteutjämningssystemet SOU 1985:61. Stockholm: Allmänna Förlaget

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearchpeer-review

 36. Published

  Bostadssegregation och resursfördelning till primärvården

  Diderichsen, Finn, 1985, In : Socialmedicinsk Tidsskrift. 62, 8, p. 462-465 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 37. Published

  Inequalities in health and care- some implications for interesctoral action in Sweden

  Dahlgren, G. & Diderichsen, Finn, 1985, Inequalities in health and health care. Köhler, L. & Martin, J. (eds.). Nordiska hälsovårdshögskolan, The Nordic School of Public Health, Vol. 1985:5. p. 167-199 33 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

 38. Published

  Påverkas sjukvårdens utveckling av dem som innehar regeringsmakten?

  Diderichsen, Finn, 1985, In : Motpol - Tidskrft för sjukvårdsdebatt. 63, 5, p. 27-30 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 39. Published

  Social boendemiljö, psykisk ohälsa ocgh alkoholmisbruk

  Diderichsen, Finn, 1985, Bygga och förebygga. Stockholm: Socialstyrelsen, p. 8-18 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

 40. Published

  Socialmedicin i klassamhället - mellan statsmedicin och försäkringsmedicin

  Diderichsen, Finn & Janlert, U., 1985, In : Socialmedicinsk Tidsskrift. 62, 10, p. 432-435

  Research output: Contribution to journalJournal article

 41. 1986
 42. Published

  Hälsoutvecklingen i Stockholms län

  Diderichsen, Finn, 1986, Stockholm: Landstingets Hälsovård. 107 p.

  Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

 43. Published

  Strategies for equity in health: report from Sweden

  Dahlgren, G. & Diderichsen, Finn, 1986, In : International Journal of Health Services. 16, 4, p. 517-37 21 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 44. Published

  Vad bör göras - om den radikala medicinens möjligheter

  Diderichsen, Finn, 1986, In : Motpol - Tidskrft för sjukvårdsdebatt. 64, 8, p. 4-6 3 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 45. 1987
 46. Published

  Behovsbaserad planering inom hälso- och sjukvården - kriterier för resursfördelning PM 172/87

  Diderichsen, Finn & Spetz, C., 1987, Stockholm: Socialstyrelsen. 34 p.

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

 47. Published

  Folkhälsorapport 1987

  Diderichsen, Finn, 1987, In : Laekartidningen. 84, p. 4053-08 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 48. Published

  Folkhälsorapport 1987: En rapport om hälsoutvecklingen i Stockholms län

  Diderichsen, Finn, 1987, Stockholms läns landsting. 76 p.

  Research output: Book/ReportReportCommunication

 49. Published

  Samhällsvetenskap, vård och omsorg

  Diderichsen, Finn, Eliasson, R., Gustafsson, R. Å., Janlert, U. & Nygren, P., 1987, Stockholm: Almqvist & Wiksell. 226 p.

  Research output: Book/ReportBookEducation

 50. Published

  Socialmedicin och psykosocial medicin

  Theorell, T., Allebeck, P. & Diderichsen, Finn, 1987, Lund: Studentlitteratur. 281 p.

  Research output: Book/ReportBookEducation

 51. 1988
 52. Published

  Alkoholkonsumtion och sociala förhållanden i Stockholm

  Romelsjö, A. & Diderichsen, Finn, 1988, In : Socialmedicinsk Tidsskrift. 65, p. 369-72 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 53. Published

  Befolkningsundersökningar i hälso- och sjukvårdsplaneringen

  Boström, G. & Diderichsen, Finn, 1988, Sundbyberg: Landstingets Hälsovård. 50 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 54. Published

  Efter utbildning behövs efterutbildning

  Diderichsen, Finn, Haglund, B., Hallqvist, J. & Svanström, L., 1988, In : Motpol - Tidskrft för sjukvårdsdebatt. 66, 4, p. 22-25 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 55. Published

  Folkhälsorapport 1987

  Diderichsen, Finn & Lindberg, G., 1988, Stockholm: Socialstyrelsen. 215 p.

  Research output: Book/ReportReportCommunication

 56. Published

  Klasskillnader i vissa slutenvårdsdiagnoser i Stockholms län 1976 och 1981

  Diderichsen, Finn, Romelsjö, A. & Spetz, C., 1988, In : Socialmedicinsk Tidsskrift. 65, 9, p. 369-372 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 57. Published

  Kost- och levnadsvanor hos diabetiker i Stockholm län

  Wahlström, G. & Diderichsen, Finn, 1988, In : AllmänMedicin. 9, p. 227-229 3 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 58. Published

  Medico di base e prevenzione - L'esperienza svedese

  Diderichsen, Finn, 1988, In : Federazione Medica. 41, 7, p. 559-563 5 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 59. Published

  Participation of primary health care personnel in the Stockholm Health of the Population Study--a preliminary report

  Romelsjö, A., Haglund, B. J., Diderichsen, Finn, Hallqvist, J., Holland, S., Nordström, G. & Svanström, L., 1988, In : Scandinavian Journal of Primary Health Care. Supplement. 1, p. 97-103 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 60. Published

  Public Health Report

  Diderichsen, Finn & Lindberg, G., 1988, Stockholm: The National Board of Health and Welfare. 50 p.

  Research output: Book/ReportReportCommunication

 61. Published

  Svenske erfaringer med sundhedsprofiler

  Diderichsen, Finn, 1988, Sundhedsprofiler - rapport fra en workshop. København: Forebyggelsesrådet, p. 9-12 4 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

 62. 1989
 63. Published

  Better health--but not for all: the Swedish Public Health Report, 1987

  Diderichsen, Finn & Lindberg, G., 1989, In : International Journal of Health Services. 19, 2, p. 221-55 35 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 64. Published

  Changes in alcohol-related inpatient care in Stockholm County in relation to socioeconomic status during a period of decline in alcohol consumption

  Romelsjö, A. & Diderichsen, Finn, 1989, In : American Journal of Public Health. 79, 1, p. 52-6 5 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 65. Published

  Den social fördelning av sjukfrånvaro och förtidspension

  Diderichsen, Finn, 1989, Sjukfrånvaro och utslagning från arbetslivet - omfattning och orsaker: Folkhälsogruppens Skriftserie 1989:3. Stockholm: Allmänna Förlaget, p. 28-39 12 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 66. Published

  Kunskapsunderlag för hälsopolitik, folkhälsovetenskaplig forskning och fortbildning: Folkhälsogruppens Skriftserie

  Diderichsen, Finn, 1989, Stockholm: Allmänna Förlaget. 25 p.

  Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

 67. Published

  Some examples of inequity in health- Sweden

  Berg, L. & Diderichsen, Finn, 1989, In : Health Promotion International. 4, 2, p. 151-153 3 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 68. Published

  Strategies for equity in health

  Diderichsen, Finn & Dahlgren, G., 1989, Perspectives in Medical Sociology. Brown, P. (ed.). Belmont: Wadsworth, p. 396-414

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 69. Published

  Vård utan politik skapar ingen hälsa: om några aktuelle vägval i den svenska hälsopolitiken

  Diderichsen, Finn, 1989, Det godas vägar och avvägar : Välfärdstaten och den sociala styrningens problem . Carle, J. & Therborn, G. (eds.). Göteborg: Sociologiska Institutionen, Vol. Forskningsrapport 96. p. 15-22 8 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 70. 1990
 71. Published

  Clinical symptoms of sleep apnea syndrome and automobile accidents

  Haraldsson, P. O., Carenfelt, C., Diderichsen, Finn, Nygren, A. & Tingvall, C., 1990, In : O R L. 52, 1, p. 57-62 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 72. Published

  Health and social inequities in Sweden

  Diderichsen, Finn, 1990, In : Social Science & Medicine. 31, 3, p. 359-67 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 73. Published

  Okad utslagning från arbetsmarknaden: Sjukfrånvaro och förtidspension varierar kraftigt mellan olika yrken

  Diderichsen, Finn, 1990, In : Laekartidningen. 87, 4, p. 179, 182-4

  Research output: Contribution to journalJournal article

 74. Published

  Public Health in Stockholm 1990 - can there be both effeciency and equity in health policy

  Diderichsen, Finn, Boström, G. & Norman, A., 1990, Sundbyberg: Landstingets Hälsovård. 58 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 75. Published

  Socialmedicinska utmaningar: förbättrad folkhälsa och effektiv hälsopolitik kräver stark och sammanhållen socialmedicin

  Diderichsen, Finn, Allebeck, P., Bexell, A., Hammarström, A., Hansson, B., Hallqvist, J., Janlert, U., Lynöe, N., Sandlund, M. & Westerling, R., 1990, In : Laekartidningen. 87, 1-2, p. 48-9 2 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 76. 1991
 77. Published

  Den ojämlika hälsan - ett mått på hälsopolitikens utfall

  Diderichsen, Finn, 1991, Resultat, Kvalitet, Valfrihet. Brommels, M. (ed.). Nomesko, Vol. 37. p. 73-87 15 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 78. Published

  Den sociala epidemiologien - hälospolitikens dåliga samvete

  Diderichsen, Finn, 1991, In : Socialmedicinsk Tidsskrift. 68, 6, p. 231-234 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 79. Published

  Dödlighetsutvecklingen - ett mått på hälsopolitikens resultat

  Diderichsen, Finn, 1991, Folkhälsans förändring och hälsoarbetets konsekvenser . Stockholm: Medicinska forskningsrådet, p. 11-25 15 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearchpeer-review

 80. Published

  Folkhälsorapport 1991: En rapport om hälsoutvecklingen i Stockholms län

  Diderichsen, Finn, 1991, Stockholms läns landsting. 125 p.

  Research output: Book/ReportReportCommunication

 81. Published

  Hälsa ocgh utslagning hos den äldre arbetdskratfen

  Diderichsen, Finn, 1991, In : Arbete och Haelsa. 13, p. 33-40 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 82. Klass och ohälsa: en antologi om orsaker til ojämlika ohälsan

  Diderichsen, Finn (ed.), Östlin, P. (ed.), Dahlgren, G. (ed.) & Hogstedt, C. (ed.), 1991, Stockholm: Tidens Forlag. 224 p.

  Research output: Book/ReportBookCommunication

 83. Published

  Växande sociala klyftor i dödlighet

  Diderichsen, Finn, 1991, In : Lakartidningen. 88, p. 3452 1 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 84. 1992
 85. Published

  Arbetsförhållanden, ohälsa och sjukfrånvaro 1975-89

  Vogel, J., Kindlund, H. & Diderichsen, Finn, 1992, Stockholm: Statistiska Centralbyrån. 213 p.

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

 86. Published

  Den svenska Folkhälsorapporten 1991. Okande sociala konsekvenser av sjukdom?

  Diderichsen, Finn, 1992, In : Nordisk Medicin. 107, 1, p. 23-4 2 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 87. Published

  Effects of economic change on male morbidity in neighbouring industrial and rural municipalities in northern Sweden

  Diderichsen, Finn & Janlert, U., 1992, In : Journal of Epidemiology & Community Health. 46, 6, p. 605-7 3 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 88. Published

  The relationship between stressful working conditions and high alcohol consumption and severe alcohol problems in an urban general population

  Romelsjö, A., Hasin, D., Hilton, M., Boström, G., Diderichsen, Finn, Haglund, B., Hallqvist, J., Karlsson, G. & Svanström, L., 1992, In : British Journal of Addiction. 87, 8, p. 1173-83 11 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 89. 1993
 90. Published

  Det dubbla livets sjukdomar

  Diderichsen, Finn & Thorgren, G., 1993, Samtal om Rättvisa. Stockholm: Utbildningsförlaget Brevskolan

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 91. Published

  Epidemiological data in shaping and implementing health policy

  Diderichsen, Finn, 1993, Gesundhetsbericherstattung und Epidemiologie als Basis für Gesundheitspolitische Entscheidungen. Kiel: Institut für Gesundheit-system Forschung, Vol. 33.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 92. Published

  Kvinnans sjukfrånvaro. Arbetsmiljön orsak till kraftig ökning

  Diderichsen, Finn, Kindlund, H. & Vogel, J., 1993, In : Laekartidningen. 90, 4, p. 289-92 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 93. Published

  Market Reforms in Health Care and Sustainability of the Welfare State - Lessons from Sweden

  Diderichsen, Finn, 1993, Health Sector Reform in Developing Countries: Making Health development Sustainable. Boston: Harvard School of Public Health, p. 183-198 16 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 94. Published

  Market reforms in Swedish health care: a threat to or salvation for the universalistic welfare state?

  Diderichsen, Finn, 1993, In : International Journal of Health Services. 23, 1, p. 185-8 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 95. Published

  Negativ effekt av arbetsmarknaden. Rehabilitering i uppförsbacke

  Diderichsen, Finn, 1993, In : Laekartidningen. 90, 46, p. 4093-4, 4099

  Research output: Contribution to journalJournal article

 96. Published

  Rehabilitering i förändring. Nya metoder och nya utmaningar

  Krakau, I. & Diderichsen, Finn, 1993, In : Laekartidningen. 90, 46, p. 4085-6 2 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 97. Published

  Socioeconomic differences in smoking in an urban Swedish population. The bias introduced by non-participation in a mailed questionnaire

  Boström, G., Hallqvist, J., Haglund, B. J., Romelsjö, A., Svanström, L. & Diderichsen, Finn, 1993, In : Scandinavian Journal of Public Health. Supplement. 21, 2, p. 77-82 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 98. Published

  Utvärdering av aktuella rehabiliteringsinsatser. Problem och metodval

  Forsberg, B. & Diderichsen, Finn, 1993, In : Laekartidningen. 90, 47, p. 4204-9 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 99. 1994
 100. Published

  Arbetdslöshet och ohälsa

  Diderichsen, Finn & Janlert, U., 1994, In : Arbetarhistoria. 18, 3-4, p. 24-29 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 101. Published

  Arbetslöshetens effekter på friska och sjuka: - konsekvenser för sjukförsäkringen

  Diderichsen, Finn, 1994, Förtidspension: - en arbetsmarknadspolitisk ventil. Stockholm: Socialdepartementet, Vol. SOU 1994:148. 11 p. (AllmänMedicin).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 102. Published

  Dödligheten i Danmark är ett varnande exempel

  Diderichsen, Finn, 1994, In : Forum 50+. 4, p. 12 1 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 103. Published

  Rättvisa och effektivitet i sjukvårdspolitiken

  Diderichsen, Finn, 1994, Marknadstänkande och andre styrmedel i vården. Stockholm: SPRI, p. 159-180 22 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 104. 1995
 105. Published

  Market reforms in health care and sustainability of the welfare state: lessons from Sweden

  Diderichsen, Finn, 1995, In : Health Policy. 32, 1-3, p. 141-53 13 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 106. Published

  Market reforms in health care and sustainability of the welfare state

  Diderichsen, Finn, 1995, Health Sector Reform in Developing Countries: Making health development sustainable. Berman, P. (ed.). Boston: Harvard School of Public Health, p. 183-198 16 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 107. Published

  Short-term and long-term sick-leave in Sweden: relationships with social circumstances, working conditions and gender

  Blank, N. & Diderichsen, Finn, 1995, In : Scandinavian Journal of Public Health. Supplement. 23, 4, p. 265-72 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 108. 1996
 109. Published

  A SAS program calculating three measures of interaction with confidence intervals

  Lundberg, M., Fredlund, P., Hallqvist, J. & Diderichsen, Finn, 1996, In : Epidemiology. 7, 6, p. 655-6 2 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 110. Published

  Folkhälsa och välfärdspolitik

  Dahlgren, G. & Diderichsen, Finn, 1996, Andens kraft?: Välfärdsprojektets Skriftserie. Stockholm: Socialdepartementet, p. 139-156 18 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 111. Published

  How to evaluate interaction between causes: a review of practices in cardiovascular epidemiology

  Hallqvist, J., Ahlbom, A., Diderichsen, Finn & Reuterwall, C., 1996, In : Journal of Internal Medicine. 239, 5, p. 377-82 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 112. Published

  Inequalities in health: the interaction between socio-economic and personal circumstances

  Blank, N. & Diderichsen, Finn, 1996, In : Public Health. 110, 3, p. 157-62 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 113. Published

  Konsten att fördela resurser efter behov. Stockholmsmodellens kriterier

  Diderichsen, Finn & Varde, E., 1996, In : Laekartidningen. 93, 42, p. 3677-8, 3680, 3683

  Research output: Contribution to journalJournal article

 114. Published

  Kön och ohälsa: en antologi om könsskillnader ur ett folkhälsoperspektiv

  Östlin, P., Danielsson, M., Diderichsen, Finn, Härenstam, A. & Lindberg, G., 1996, Lund: Studentlitteratur. 322 p.

  Research output: Book/ReportBookCommunication

 115. Published

  Social inequalities in the experience of illness in Sweden: a "double suffering"

  Blank, N. & Diderichsen, Finn, 1996, In : Scandinavian Journal of Public Health. Supplement. 24, 2, p. 81-9 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 116. Published

  The impact of major transformations of a production process on age-related accident risks: a study of an iron-ore mine

  Blank, V. L., Laflamme, L. & Diderichsen, Finn, 1996, In : Accident Analysis & Prevention. 28, 5, p. 627-36 10 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 117. Published

  The prediction of different experiences of longterm illness: a longitudinal approach in Sweden

  Blank, N. & Diderichsen, Finn, 1996, In : Journal of Epidemiology & Community Health. 50, 2, p. 156-61 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 118. 1997
 119. Published

  As the health divide widens in Sweden and Britain, what's happening to access to care?

  Whitehead, M., Evandrou, M., Haglund, B. & Diderichsen, Finn, 1997, In : B M J (Clinical Research Edition). 315, 7114, p. 1006-9 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal article

 120. Published

  Determinants of the Burden of disease in the European Union

  Diderichsen, Finn, Vågerö, D. & Dahlgren, G., 1997, Stockholm: National institute of public health. 61 p.

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

 121. Published

  Fördjupad forskning om ojämlikhet i hälsa - några utgångspunkter och förslag

  Diderichsen, Finn & Lundberg, O., 1997, Stokcholm: Folkhälsoinstitutet. 13 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

Previous 1 2 3 4 Next

ID: 3079