Finn Diderichsen

Finn Diderichsen

Professor emeritus


 1. 1977
 2. Published

  Vårdkonsumtion och patientflöde inom företagens och landstingets sjukvård i Luleå

  Diderichsen, Finn, 1977, In : Socialmedicinsk Tidskrift Skriftserie. p. 1-31 31 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 3. 1978
 4. Published

  Medicin och samhälle

  Diderichsen, Finn & Janlert, U., 1978, Bokcaféts Lagerkatalog. Lund: Lunds Bok & Tidsskrifts AB, Vol. Supplement 78/79. p. 23-28 6 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 5. Published

  The mortality pattern in Northern Sweden

  Diderichsen, Finn, 1978, In : Arctic Medical Research Report. 22, p. 23-25 3 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 6. 1979
 7. Published

  Psykiatrisk Eftervård i en Luleåstadsdel

  Diderichsen, Finn & Janlert, U., 1979, Luleå: Karolinska Institutet. 46 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 8. 1980
 9. Published

  Community Psychiatry in Northern Sweden

  Diderichsen, Finn & Lönnerberg, O., 1980, In : Arctic Medical Research Report. 27, p. 59-61 3 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 10. 1981
 11. Published

  Medicin i kristid

  Diderichsen, Finn & Janlert, U., 1981, Bokcaféts bok om böcker. Lund: Lunds Bok & Tidsskrifts AB, p. 187-192 6 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 12. Published

  Omflyttning, boende och hälsa

  Diderichsen, Finn, 1981, In : Socialmedicinsk Tidskrift Skriftserie. 45, p. 1-122 122 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 13. Published

  Stad och hälsa: Stadsutveckling ur ett hälsoperspektiv

  Diderichsen, Finn, 1981, Stockholm: Stadsförnyelseskampagnens Skriftserie. 31 p.

  Research output: Book/ReportReportCommunication

 14. 1982
 15. Published

  Fallet Jokkmokk - hälsopolitik i länsprogrammet

  Diderichsen, Finn & Janlert, U., 1982, In : Socialmedicinsk Tidsskrift. 58, 4-5, p. 235-238 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 16. Published

  Flytta till - flytta ifrån: Omflyttning, boendemiljö opch psykisk ohälsa

  Diderichsen, Finn, 1982, Stockholm: Byggforskningsrådet. 44 p.

  Research output: Book/ReportReportCommunication

 17. Published

  Förord

  Börjeson, B., Costa, F. & Diderichsen, Finn, 1982, Till försvar för forskningens rätt att säga som det är. Eliasson, R. & Nygren, P. (eds.). Luleå, 5 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearch

 18. Published

  Ideologies in the Swedish health sector today: the crisis of the social democracy

  Diderichsen, Finn, 1982, In : International Journal of Health Services. 12, 2, p. 191-200 10 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 19. Published

  Ohälsa i Norrbotten

  Diderichsen, Finn, 1982, Ohälsa i Norrbotten: Underlag för hälsopolitisk planering. Luelå: Karolinska Institutet, 129 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 20. Published

  Regionala Utvecklingsalternativ - sociale och medicinska konsekvenser

  Diderichsen, Finn & Janlert, U., 1982, Framtid i Malmfälten DsI 1984;9. Stockholm: Allmänna Förlaget, 38 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 21. Published

  Samhällsvetenskablig vårdlära: Vården i historisk, sociologisk och psykologisk belysning

  Diderichsen, Finn, Eliasson, R., Gustafsson, R. Å., Janlert, U. & Nygren, P., 1982, Esselte Studium. 176 p.

  Research output: Book/ReportBookEducation

 22. Published

  Sektoriserad decentraliserad psykiatrisk vård i Övertorneå: En kartläggning av vårdutnyttjande 1969-78

  Diderichsen, Finn & Lønnerberg, O., 1982, Psykiatri i omvandling. Stockholm: SPRI, Vol. 108. p. 69-125 57 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

 23. Published

  Socialmedicinsk teori

  Diderichsen, Finn & Janlert, U., 1982, In : Socialmedicinsk Tidsskrift. 59, 6, p. 296-301 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

 24. 1983
 25. Published

  Att vilja men inte kunna

  Diderichsen, Finn, 1983, In : Motpol - Tidskrft för sjukvårdsdebatt. 61, p. 25-27 3 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 26. Published

  Distriktsläkerens gräv där du står

  Diderichsen, Finn & Janlert, U., 1983, Allmänläkarboken 2. Lund: Studentlitteratur, p. 7-39 23 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 27. Published

  Krisen i Malmfälten - er psykiatrin ett alternativ?

  Diderichsen, Finn & Janlert, U., 1983, Alternativ til psykiatrin. Costa, F. & Topor, A. (eds.). Stockholm: Prisma, p. 45-59 15 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 28. Published

  Preventionens historie

  Diderichsen, Finn & Janlert, U., 1983, In : Socialmedicinsk Tidsskrift. 60, 1, p. 5-9 5 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

 29. Published

  Är det metoderne eller behoven som skal definiera basdata

  Diderichsen, Finn, 1983, In : AllmänMedicin. 4, p. 144-145

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 30. 1984
 31. Published

  Hälsopolitiske mål och behovsbaserad planering: SOU 1984:40

  Dahlgren, G., Diderichsen, Finn & Spetz, C. -., 1984, Stockholm. 188 p.

  Research output: Book/ReportBookCommunication

 32. Published

  Resursfördelning mellan primärvårdsområden

  Diderichsen, Finn, 1984, In : AllmänMedicin. 5, p. 60-61

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 33. Published

  Social boendemiljö och psykisk ohälsa

  Diderichsen, Finn, 1984, Hälsopolitik i samhällsplaneringen: SOU 1984:44. Stockholm, p. 15-22 8 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 34. 1985
 35. Published

  Behovsrelaterade fördelningskriterier för statens ersättningar till sjukvårdshuvudmännen

  Diderichsen, Finn, 1985, Skatteutjämningssystemet SOU 1985:61. Stockholm: Allmänna Förlaget

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearchpeer-review

 36. Published

  Bostadssegregation och resursfördelning till primärvården

  Diderichsen, Finn, 1985, In : Socialmedicinsk Tidsskrift. 62, 8, p. 462-465 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 37. Published

  Inequalities in health and care- some implications for interesctoral action in Sweden

  Dahlgren, G. & Diderichsen, Finn, 1985, Inequalities in health and health care. Köhler, L. & Martin, J. (eds.). Nordiska hälsovårdshögskolan, The Nordic School of Public Health, Vol. 1985:5. p. 167-199 33 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

 38. Published

  Påverkas sjukvårdens utveckling av dem som innehar regeringsmakten?

  Diderichsen, Finn, 1985, In : Motpol - Tidskrft för sjukvårdsdebatt. 63, 5, p. 27-30 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 39. Published

  Social boendemiljö, psykisk ohälsa ocgh alkoholmisbruk

  Diderichsen, Finn, 1985, Bygga och förebygga. Stockholm: Socialstyrelsen, p. 8-18 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

 40. Published

  Socialmedicin i klassamhället - mellan statsmedicin och försäkringsmedicin

  Diderichsen, Finn & Janlert, U., 1985, In : Socialmedicinsk Tidsskrift. 62, 10, p. 432-435

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 41. 1986
 42. Published

  Hälsoutvecklingen i Stockholms län

  Diderichsen, Finn, 1986, Stockholm: Landstingets Hälsovård. 107 p.

  Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

 43. Published

  Strategies for equity in health: report from Sweden

  Dahlgren, G. & Diderichsen, Finn, 1986, In : International Journal of Health Services. 16, 4, p. 517-37 21 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 44. Published

  Vad bör göras - om den radikala medicinens möjligheter

  Diderichsen, Finn, 1986, In : Motpol - Tidskrft för sjukvårdsdebatt. 64, 8, p. 4-6 3 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 45. 1987
 46. Published

  Behovsbaserad planering inom hälso- och sjukvården - kriterier för resursfördelning PM 172/87

  Diderichsen, Finn & Spetz, C., 1987, Stockholm: Socialstyrelsen. 34 p.

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

 47. Published

  Folkhälsorapport 1987

  Diderichsen, Finn, 1987, In : Laekartidningen. 84, p. 4053-08 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 48. Published

  Folkhälsorapport 1987: En rapport om hälsoutvecklingen i Stockholms län

  Diderichsen, Finn, 1987, Stockholms läns landsting. 76 p.

  Research output: Book/ReportReportCommunication

 49. Published

  Samhällsvetenskap, vård och omsorg

  Diderichsen, Finn, Eliasson, R., Gustafsson, R. Å., Janlert, U. & Nygren, P., 1987, Stockholm: Almqvist & Wiksell. 226 p.

  Research output: Book/ReportBookEducation

 50. Published

  Socialmedicin och psykosocial medicin

  Theorell, T., Allebeck, P. & Diderichsen, Finn, 1987, Lund: Studentlitteratur. 281 p.

  Research output: Book/ReportBookEducation

 51. 1988
 52. Published

  Alkoholkonsumtion och sociala förhållanden i Stockholm

  Romelsjö, A. & Diderichsen, Finn, 1988, In : Socialmedicinsk Tidsskrift. 65, p. 369-72 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 53. Published

  Befolkningsundersökningar i hälso- och sjukvårdsplaneringen

  Boström, G. & Diderichsen, Finn, 1988, Sundbyberg: Landstingets Hälsovård. 50 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 54. Published

  Efter utbildning behövs efterutbildning

  Diderichsen, Finn, Haglund, B., Hallqvist, J. & Svanström, L., 1988, In : Motpol - Tidskrft för sjukvårdsdebatt. 66, 4, p. 22-25 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 55. Published

  Folkhälsorapport 1987

  Diderichsen, Finn & Lindberg, G., 1988, Stockholm: Socialstyrelsen. 215 p.

  Research output: Book/ReportReportCommunication

 56. Published

  Klasskillnader i vissa slutenvårdsdiagnoser i Stockholms län 1976 och 1981

  Diderichsen, Finn, Romelsjö, A. & Spetz, C., 1988, In : Socialmedicinsk Tidsskrift. 65, 9, p. 369-372 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 57. Published

  Kost- och levnadsvanor hos diabetiker i Stockholm län

  Wahlström, G. & Diderichsen, Finn, 1988, In : AllmänMedicin. 9, p. 227-229 3 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 58. Published

  Medico di base e prevenzione - L'esperienza svedese

  Diderichsen, Finn, 1988, In : Federazione Medica. 41, 7, p. 559-563 5 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 59. Published

  Participation of primary health care personnel in the Stockholm Health of the Population Study--a preliminary report

  Romelsjö, A., Haglund, B. J., Diderichsen, Finn, Hallqvist, J., Holland, S., Nordström, G. & Svanström, L., 1988, In : Scandinavian Journal of Primary Health Care. Supplement. 1, p. 97-103 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 60. Published

  Public Health Report

  Diderichsen, Finn & Lindberg, G., 1988, Stockholm: The National Board of Health and Welfare. 50 p.

  Research output: Book/ReportReportCommunication

 61. Published

  Svenske erfaringer med sundhedsprofiler

  Diderichsen, Finn, 1988, Sundhedsprofiler - rapport fra en workshop. København: Forebyggelsesrådet, p. 9-12 4 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

 62. 1989
 63. Published

  Better health--but not for all: the Swedish Public Health Report, 1987

  Diderichsen, Finn & Lindberg, G., 1989, In : International Journal of Health Services. 19, 2, p. 221-55 35 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 64. Published

  Changes in alcohol-related inpatient care in Stockholm County in relation to socioeconomic status during a period of decline in alcohol consumption

  Romelsjö, A. & Diderichsen, Finn, 1989, In : American Journal of Public Health. 79, 1, p. 52-6 5 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 65. Published

  Den social fördelning av sjukfrånvaro och förtidspension

  Diderichsen, Finn, 1989, Sjukfrånvaro och utslagning från arbetslivet - omfattning och orsaker: Folkhälsogruppens Skriftserie 1989:3. Stockholm: Allmänna Förlaget, p. 28-39 12 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 66. Published

  Kunskapsunderlag för hälsopolitik, folkhälsovetenskaplig forskning och fortbildning: Folkhälsogruppens Skriftserie

  Diderichsen, Finn, 1989, Stockholm: Allmänna Förlaget. 25 p.

  Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

 67. Published

  Some examples of inequity in health- Sweden

  Berg, L. & Diderichsen, Finn, 1989, In : Health Promotion International. 4, 2, p. 151-153 3 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 68. Published

  Strategies for equity in health

  Diderichsen, Finn & Dahlgren, G., 1989, Perspectives in Medical Sociology. Brown, P. (ed.). Belmont: Wadsworth, p. 396-414

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 69. Published

  Vård utan politik skapar ingen hälsa: om några aktuelle vägval i den svenska hälsopolitiken

  Diderichsen, Finn, 1989, Det godas vägar och avvägar : Välfärdstaten och den sociala styrningens problem . Carle, J. & Therborn, G. (eds.). Göteborg: Sociologiska Institutionen, Vol. Forskningsrapport 96. p. 15-22 8 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 70. 1990
 71. Published

  Clinical symptoms of sleep apnea syndrome and automobile accidents

  Haraldsson, P. O., Carenfelt, C., Diderichsen, Finn, Nygren, A. & Tingvall, C., 1990, In : O R L. 52, 1, p. 57-62 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 72. Published

  Health and social inequities in Sweden

  Diderichsen, Finn, 1990, In : Social Science & Medicine. 31, 3, p. 359-67 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 73. Published

  Okad utslagning från arbetsmarknaden: Sjukfrånvaro och förtidspension varierar kraftigt mellan olika yrken

  Diderichsen, Finn, 1990, In : Laekartidningen. 87, 4, p. 179, 182-4

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 74. Published

  Public Health in Stockholm 1990 - can there be both effeciency and equity in health policy

  Diderichsen, Finn, Boström, G. & Norman, A., 1990, Sundbyberg: Landstingets Hälsovård. 58 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 75. Published

  Socialmedicinska utmaningar: förbättrad folkhälsa och effektiv hälsopolitik kräver stark och sammanhållen socialmedicin

  Diderichsen, Finn, Allebeck, P., Bexell, A., Hammarström, A., Hansson, B., Hallqvist, J., Janlert, U., Lynöe, N., Sandlund, M. & Westerling, R., 1990, In : Laekartidningen. 87, 1-2, p. 48-9 2 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 76. 1991
 77. Published

  Den ojämlika hälsan - ett mått på hälsopolitikens utfall

  Diderichsen, Finn, 1991, Resultat, Kvalitet, Valfrihet. Brommels, M. (ed.). Nomesko, Vol. 37. p. 73-87 15 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 78. Published

  Den sociala epidemiologien - hälospolitikens dåliga samvete

  Diderichsen, Finn, 1991, In : Socialmedicinsk Tidsskrift. 68, 6, p. 231-234 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 79. Published

  Dödlighetsutvecklingen - ett mått på hälsopolitikens resultat

  Diderichsen, Finn, 1991, Folkhälsans förändring och hälsoarbetets konsekvenser . Stockholm: Medicinska forskningsrådet, p. 11-25 15 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearchpeer-review

 80. Published

  Folkhälsorapport 1991: En rapport om hälsoutvecklingen i Stockholms län

  Diderichsen, Finn, 1991, Stockholms läns landsting. 125 p.

  Research output: Book/ReportReportCommunication

 81. Published

  Hälsa ocgh utslagning hos den äldre arbetdskratfen

  Diderichsen, Finn, 1991, In : Arbete och Haelsa. 13, p. 33-40 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 82. Klass och ohälsa: en antologi om orsaker til ojämlika ohälsan

  Diderichsen, Finn (ed.), Östlin, P. (ed.), Dahlgren, G. (ed.) & Hogstedt, C. (ed.), 1991, Stockholm: Tidens Forlag. 224 p.

  Research output: Book/ReportBookCommunication

 83. Published

  Växande sociala klyftor i dödlighet

  Diderichsen, Finn, 1991, In : Lakartidningen. 88, p. 3452 1 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 84. 1992
 85. Published

  Arbetsförhållanden, ohälsa och sjukfrånvaro 1975-89

  Vogel, J., Kindlund, H. & Diderichsen, Finn, 1992, Stockholm: Statistiska Centralbyrån. 213 p.

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

 86. Published

  Den svenska Folkhälsorapporten 1991. Okande sociala konsekvenser av sjukdom?

  Diderichsen, Finn, 1992, In : Nordisk Medicin. 107, 1, p. 23-4 2 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 87. Published

  Effects of economic change on male morbidity in neighbouring industrial and rural municipalities in northern Sweden

  Diderichsen, Finn & Janlert, U., 1992, In : Journal of Epidemiology & Community Health. 46, 6, p. 605-7 3 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 88. Published

  The relationship between stressful working conditions and high alcohol consumption and severe alcohol problems in an urban general population

  Romelsjö, A., Hasin, D., Hilton, M., Boström, G., Diderichsen, Finn, Haglund, B., Hallqvist, J., Karlsson, G. & Svanström, L., 1992, In : British Journal of Addiction. 87, 8, p. 1173-83 11 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 89. 1993
 90. Published

  Det dubbla livets sjukdomar

  Diderichsen, Finn & Thorgren, G., 1993, Samtal om Rättvisa. Stockholm: Utbildningsförlaget Brevskolan

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 91. Published

  Epidemiological data in shaping and implementing health policy

  Diderichsen, Finn, 1993, Gesundhetsbericherstattung und Epidemiologie als Basis für Gesundheitspolitische Entscheidungen. Kiel: Institut für Gesundheit-system Forschung, Vol. 33.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 92. Published

  Kvinnans sjukfrånvaro. Arbetsmiljön orsak till kraftig ökning

  Diderichsen, Finn, Kindlund, H. & Vogel, J., 1993, In : Laekartidningen. 90, 4, p. 289-92 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 93. Published

  Market Reforms in Health Care and Sustainability of the Welfare State - Lessons from Sweden

  Diderichsen, Finn, 1993, Health Sector Reform in Developing Countries: Making Health development Sustainable. Boston: Harvard School of Public Health, p. 183-198 16 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 94. Published

  Market reforms in Swedish health care: a threat to or salvation for the universalistic welfare state?

  Diderichsen, Finn, 1993, In : International Journal of Health Services. 23, 1, p. 185-8 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 95. Published

  Negativ effekt av arbetsmarknaden. Rehabilitering i uppförsbacke

  Diderichsen, Finn, 1993, In : Laekartidningen. 90, 46, p. 4093-4, 4099

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 96. Published

  Rehabilitering i förändring. Nya metoder och nya utmaningar

  Krakau, I. & Diderichsen, Finn, 1993, In : Laekartidningen. 90, 46, p. 4085-6 2 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 97. Published

  Socioeconomic differences in smoking in an urban Swedish population. The bias introduced by non-participation in a mailed questionnaire

  Boström, G., Hallqvist, J., Haglund, B. J., Romelsjö, A., Svanström, L. & Diderichsen, Finn, 1993, In : Scandinavian Journal of Public Health. Supplement. 21, 2, p. 77-82 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 98. Published

  Utvärdering av aktuella rehabiliteringsinsatser. Problem och metodval

  Forsberg, B. & Diderichsen, Finn, 1993, In : Laekartidningen. 90, 47, p. 4204-9 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 99. 1994
 100. Published

  Arbetdslöshet och ohälsa

  Diderichsen, Finn & Janlert, U., 1994, In : Arbetarhistoria. 18, 3-4, p. 24-29 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 101. Published

  Arbetslöshetens effekter på friska och sjuka: - konsekvenser för sjukförsäkringen

  Diderichsen, Finn, 1994, Förtidspension: - en arbetsmarknadspolitisk ventil. Stockholm: Socialdepartementet, Vol. SOU 1994:148. 11 p. (AllmänMedicin).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 102. Published

  Dödligheten i Danmark är ett varnande exempel

  Diderichsen, Finn, 1994, In : Forum 50+. 4, p. 12 1 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 103. Published

  Rättvisa och effektivitet i sjukvårdspolitiken

  Diderichsen, Finn, 1994, Marknadstänkande och andre styrmedel i vården. Stockholm: SPRI, p. 159-180 22 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 104. 1995
 105. Published

  Market reforms in health care and sustainability of the welfare state: lessons from Sweden

  Diderichsen, Finn, 1995, In : Health Policy. 32, 1-3, p. 141-53 13 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 106. Published

  Market reforms in health care and sustainability of the welfare state

  Diderichsen, Finn, 1995, Health Sector Reform in Developing Countries: Making health development sustainable. Berman, P. (ed.). Boston: Harvard School of Public Health, p. 183-198 16 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 107. Published

  Short-term and long-term sick-leave in Sweden: relationships with social circumstances, working conditions and gender

  Blank, N. & Diderichsen, Finn, 1995, In : Scandinavian Journal of Public Health. Supplement. 23, 4, p. 265-72 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 108. 1996
 109. Published

  A SAS program calculating three measures of interaction with confidence intervals

  Lundberg, M., Fredlund, P., Hallqvist, J. & Diderichsen, Finn, 1996, In : Epidemiology. 7, 6, p. 655-6 2 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 110. Published

  Folkhälsa och välfärdspolitik

  Dahlgren, G. & Diderichsen, Finn, 1996, Andens kraft?: Välfärdsprojektets Skriftserie. Stockholm: Socialdepartementet, p. 139-156 18 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 111. Published

  How to evaluate interaction between causes: a review of practices in cardiovascular epidemiology

  Hallqvist, J., Ahlbom, A., Diderichsen, Finn & Reuterwall, C., 1996, In : Journal of Internal Medicine. 239, 5, p. 377-82 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 112. Published

  Inequalities in health: the interaction between socio-economic and personal circumstances

  Blank, N. & Diderichsen, Finn, 1996, In : Public Health. 110, 3, p. 157-62 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 113. Published

  Konsten att fördela resurser efter behov. Stockholmsmodellens kriterier

  Diderichsen, Finn & Varde, E., 1996, In : Laekartidningen. 93, 42, p. 3677-8, 3680, 3683

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 114. Published

  Kön och ohälsa: en antologi om könsskillnader ur ett folkhälsoperspektiv

  Östlin, P., Danielsson, M., Diderichsen, Finn, Härenstam, A. & Lindberg, G., 1996, Lund: Studentlitteratur. 322 p.

  Research output: Book/ReportBookCommunication

 115. Published

  Social inequalities in the experience of illness in Sweden: a "double suffering"

  Blank, N. & Diderichsen, Finn, 1996, In : Scandinavian Journal of Public Health. Supplement. 24, 2, p. 81-9 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 116. Published

  The impact of major transformations of a production process on age-related accident risks: a study of an iron-ore mine

  Blank, V. L., Laflamme, L. & Diderichsen, Finn, 1996, In : Accident Analysis & Prevention. 28, 5, p. 627-36 10 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 117. Published

  The prediction of different experiences of longterm illness: a longitudinal approach in Sweden

  Blank, N. & Diderichsen, Finn, 1996, In : Journal of Epidemiology & Community Health. 50, 2, p. 156-61 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 118. 1997
 119. Published

  As the health divide widens in Sweden and Britain, what's happening to access to care?

  Whitehead, M., Evandrou, M., Haglund, B. & Diderichsen, Finn, 1997, In : B M J (Clinical Research Edition). 315, 7114, p. 1006-9 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 120. Published

  Determinants of the Burden of disease in the European Union

  Diderichsen, Finn, Vågerö, D. & Dahlgren, G., 1997, Stockholm: National institute of public health. 61 p.

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

 121. Published

  Fördjupad forskning om ojämlikhet i hälsa - några utgångspunkter och förslag

  Diderichsen, Finn & Lundberg, O., 1997, Stokcholm: Folkhälsoinstitutet. 13 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 122. Published

  International evidence on inequalities in health

  Whitehead, M. & Diderichsen, Finn, 1997, Health Inequalities: Decennial Supplement. Drever, F. & Whitehead, M. (eds.). London: Stationary Office, Vol. Series DS No 15. p. 44-68 25 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 123. Published

  Resource allocation to health authorities: the quest for an equitable formula in Britain and Sweden

  Diderichsen, Finn, Varde, E. & Whitehead, M., 1997, In : B M J (Clinical Research Edition). 315, 7112, p. 875-8 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 124. Published

  Sociala konsekvenser av sjukdom - förslag til epidemiologiske bevakning

  Lindholm, C. & Diderichsen, Finn, 1997, Sundbyberg: Landstingets Hälosvård. 25 p.

  Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

 125. Published

  Socioeconomic differentials in misclassification of height, weight and body mass index based on questionnaire data

  Boström, G. & Diderichsen, Finn, 1997, In : International Journal of Epidemiology. 26, 4, p. 860-6 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 126. Published

  Strategies and methods for implementing a community-basd primary prevention program in Sweden

  Bjärås, G., Diderichsen, Finn & Östenson, C., 1997, In : Health Promotion International. 12, 1, p. 151-160 10 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 127. Published

  Technological development and occupational accidents as a conditional relationship: A study over 80 years in the Swedish mining industry

  Blank, V., Diderichsen, Finn & Andersson, R., 1997, In : Journal of Safety Research. 27, 3, p. 137-146 10 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 128. Published

  Trends in occupational mortality among middle-aged men in Sweden 1961-1990

  Diderichsen, Finn & Hallqvist, J., 1997, In : International Journal of Epidemiology. 26, 4, p. 782-7 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 129. Published

  Why is Sweden rethinking its NHS style reforms?

  Whitehead, M., Gustafsson, R. A. & Diderichsen, Finn, 1997, In : B M J (Clinical Research Edition). 315, 7113, p. 935-9 5 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 130. 1998
 131. Published

  Att sammanväga sjuklighet och dödlighet

  Diderichsen, Finn, 1998, Hur skall Sverige må bättre? SOU 1998:43. Stockholm: Socialdepartementet, p. 185-196 12 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 132. Published

  Contingent valuation as a method for measuring the effects of rehabilitation

  Lindholm, C. & Diderichsen, Finn, 1998, In : International Journal of Rehabilitation Research. 21, 1, p. 87-91 5 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 133. Published

  En inledande bereppsanalys

  Diderichsen, Finn, 1998, Hur skall Sverige må bättre? SOU 1998:43. Socialdepartementet, p. 33-43 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 134. Published

  Explanations of social class differences in alcoholism among young men

  Hemmingsson, T., Lundberg, I., Diderichsen, Finn & Allebeck, P., 1998, In : Social Science & Medicine. 47, 10, p. 1399-405 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 135. Published

  Is the effect of job strain on myocardial infarction risk due to interaction between high psychological demands and low decision latitude? Results from Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP)

  Hallqvist, J., Diderichsen, Finn, Theorell, T., Reuterwall, C. & Ahlbom, A., 1998, In : Social Science & Medicine. 46, 11, p. 1405-15 11 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 136. Sjukdomsbördan i Sverige: - en svensk DALY-kalkyl

  Diderichsen, Finn, Peterson, S. & Backlund, I., 1998, Stockholm: National institute of public health. 54 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 137. Published

  Socialmedicin och psykosocial medicin

  Diderichsen, Finn, Theorell, T. & Allebeck, P., 1998, 2 ed. Lund: Studentlitteratur. 198 p.

  Research output: Book/ReportBookEducation

 138. Published

  Socioeconomic differences in risk of myocardial infarction 1971-1994 in Sweden: time trends, relative risks and population attributable risks

  Hallqvist, J., Lundberg, M., Diderichsen, Finn & Ahlbom, A., 1998, In : International Journal of Epidemiology. 27, 3, p. 410-5 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 139. Published

  Understanding health equity in populations: some theoretical and methodological considerations

  Diderichsen, Finn, 1998, Promoting research on inequality in health. Arve-Parès, B. (ed.). Stockholm: Socialvetenskapliga Forskningsrådet, p. 99-114 15 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 140. Published

  Use of a historical register in social epidemiology: child mortality in Stockholm at the turn of the 19th century

  Burström, B., Diderichsen, Finn, Bernhardt, E. & Smedman, L., 1998, In : Scandinavian Journal of Public Health. Supplement. 26, 3, p. 166-72 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 141. 1999
 142. Published

  Att vara sjuk i Stockholm län 1999

  Lindholm, C., Burström, B. & Diderichsen, Finn, 1999, Stockholm: Stockholm Läns Landsting. 68 p.

  Research output: Book/ReportReportCommunication

 143. Published

  Child mortality in Stockholm during 1885-1910: the impact of household size and number of children in the family on the risk of death from measles

  Burström, B., Diderichsen, Finn & Smedman, L., 1999, In : American Journal of Epidemiology. 149, 12, p. 1134-41 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 144. Published

  Devolution in Swedish health care

  Diderichsen, Finn, 1999, In : B M J (Clinical Research Edition). 318, 7192, p. 1156-7 2 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 145. Published

  Do episodes of anger trigger myocardial infarction? A case-crossover analysis in the Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP)

  Möller, J., Hallqvist, J., Diderichsen, Finn, Theorell, T., Reuterwall, C. & Ahlbom, A., 1999, In : Psychosomatic Medicine. 61, 6, p. 842-9 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 146. Published

  Ekonomisk försörjning och hälsa: Underlagsrapport til Nationelle Folkhälsokommittén

  Diderichsen, Finn, Marklund, S. & Palme, M., 1999, Stockholm: Socialdepartementet. 51 p.

  Research output: Book/ReportReportCommunication

 147. Published

  Etiska utgångspunkter och prioriteringskriterier

  Diderichsen, Finn, 1999, Hälsa på lika villkor SOU 1999;137: andra steget mot nationella folkhälsomål. Stockholm: Socialdepartementet, p. 75-91 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 148. Published

  Exposure-dependent misclassification of exposure in interaction analyses

  Lundberg, M., Hallqvist, J. & Diderichsen, Finn, 1999, In : Epidemiology. 10, 5, p. 545-9 5 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 149. Published

  Higher relative, but lower absolute risks of myocardial infarction in women than in men: analysis of some major risk factors in the SHEEP study. The SHEEP Study Group

  Reuterwall, C., Hallqvist, J., Ahlbom, A., De Faire, U., Diderichsen, Finn, Hogstedt, C., Pershagen, G., Theorell, T., Wiman, B. & Wolk, A., 1999, In : Journal of Internal Medicine. 246, 2, p. 161-74 14 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 150. Published

  Lone mothers in Sweden: trends in health and socioeconomic circumstances, 1979-1995

  Burström, B., Diderichsen, Finn, Shouls, S. & Whitehead, M., 1999, In : Journal of Epidemiology & Community Health. 53, 12, p. 750-6 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 151. Published

  Nytt mått mäter sjukdomsbördan i Sverige

  Diderichsen, Finn, Backlund, I. & Peterson, S., 1999, In : Laekartidningen. 96, 18, p. 2172-4 3 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 152. Published

  Sjukdomsbördan i Stockholm Län

  Backlund, I., Peterson, S. & Diderichsen, Finn, 1999, Stockholm: Stockholms läns landsting. 89 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 153. Published

  The health and socio-economic circumstances of British lone mothers over the last two decades

  Shouls, S., Whitehead, M., Burström, B. & Diderichsen, Finn, 1999, In : Population Trends. 95, p. 41-6 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 154. Published

  The roles of social class of origin, achieved social class and intergenerational social mobility in explaining social-class inequalities in alcoholism among young men

  Hemmingsson, T., Lundberg, I. & Diderichsen, Finn, 1999, In : Social Science & Medicine. 49, 8, p. 1051-9 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 155. Published

  Understanding the mechanisms of social differences in injuries

  Diderichsen, Finn, Laflamme, L. & Hallqvist, J., 1999, Safety Promotion Research. Laflamme, L., Svanström, L. & Schelp, L. (eds.). Stockholm: Karolinska Institutet, p. 177-201 25 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducationpeer-review

 156. Published

  Vision, övergripande strategioer och hälsopolitiska mål för en bättre och mera jämlik hälsa

  Diderichsen, Finn, 1999, Hälsa på lika villkor SOU 1999:137. Stockholm: Socialdepartementet, p. 93-128 36 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 157. 2000
 158. Published

  Behovet av folhälsovetenskaplig utbildning

  Diderichsen, Finn, 2000, Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan: SOU 2000:91. Stockholm: Socialdepartementet, p. 779-786 8 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducationpeer-review

 159. Published

  Does heavy physical exertion trigger myocardial infarction? A case-crossover analysis nested in a population-based case-referent study

  Hallqvist, J., Möller, J., Ahlbom, A., Diderichsen, Finn, Reuterwall, C. & de Faire, U., 2000, In : American Journal of Epidemiology. 151, 5, p. 459-67 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 160. Published

  Hälsoutvecklingen i Sverige

  Diderichsen, Finn, 2000, Hälsa på lika villkor SOU 2000:91: Nationelle mål för folkhälsan. Stockholm: Socialdepartementet, p. 35-45 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 161. Published

  Inequality in the social consequences of illness: how well do people with long-term illness fare in the British and Swedish labor markets?

  Burström, B., Whitehead, M., Lindholm, C. & Diderichsen, Finn, 2000, In : International Journal of Health Services. 30, 3, p. 435-51 17 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 162. Published

  Modelling of resource allocation to health care authorities in Stockholm county

  Andersson, P., Varde, E. & Diderichsen, Finn, 2000, In : Health Care Management Science. 3, 2, p. 141-9 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 163. Published

  Några utvecklingslinjer i samhället och ohälsans bestämningsfaktorer

  Diderichsen, Finn, 2000, Hälsa på lika villkor SOU2000:91: Nationella mål för folkhälsan. Stockholm: Socialdepartementet, p. 47-62 16 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 164. Psykosocial yrkesexponeringsmatris: En uppdatering av ett klassifikationssystem for yrkesrelaterade psykosociala exponeringar

  Fredlund, P., Hallqvist, J. & Diderichsen, Finn, 2000, Arbetslivsinstitutet. 38 p.

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

 165. Published

  Reconsidering the role of competition ibn health care markets

  Rice, T., Biles, B., Brown, E. R., Diderichsen, Finn & Kuehn, H., 2000, In : Journal of Health Politics, Policy and Law. 25, 5, p. 863-978 116 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 166. Published

  Social policies and the pathways to inequalities in health: a comparative analysis of lone mothers in Britain and Sweden

  Whitehead, M., Burström, B. & Diderichsen, Finn, 2000, In : Social Science & Medicine. 50, 2, p. 255-70 16 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 167. Published

  Social differences in traffic injury risks in childhood and youth--a literature review and a research agenda

  Laflamme, L. & Diderichsen, Finn, 1 Dec 2000, In : Injury Prevention. 6, 4, p. 293-8 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 168. 2001
 169. Published

  Behovet av teori i forskning om ojämlikhet i hälsa

  Diderichsen, Finn, 2001, In : Socialmedicinsk Tidsskrift. 78, 3, p. 238-42 5 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

 170. Published

  Challenging Inequities in Health - from ethics to action

  Evans, T. (ed.), Whitehead, M. (ed.), Diderichsen, Finn (ed.) & Bhuiya, A. (ed.), 2001, New York: Oxford University Press. 364 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 171. Published

  Changes in sickness absenteeism following the introduction of a qualifying day for sickness benefit--findings from Sweden Post

  Voss, M., Floderus, B. & Diderichsen, Finn, 2001, In : Scandinavian Journal of Public Health. 29, 3, p. 166-74 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 172. Published

  Changing health inequalities in a changing society? Sweden in the mid-1980s and mid-1990s

  Lundberg, O., Diderichsen, Finn & Yngwe, M. A., 2001, In : Scandinavian Journal of Public Health - Supplements. 55, p. 31-9 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 173. Published

  Desafíoa la falta de equidad en la salud: de la ética a la acción

  Evans, T., Whitehead, M., Diderichsen, Finn & Bhuiya, A., 2001, Washington: Pan American Health Organization. 397 p.

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

 174. Published

  Does chronic illness cause adverse social and economic consequences among Swedes?

  Lindholm, C., Burström, B. & Diderichsen, Finn, 2001, In : Scandinavian Journal of Public Health. 29, 1, p. 63-70 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 175. Published

  Equity-oriented national strategy for public health in Sweden

  Östlin, P. & Diderichsen, Finn, 2001, Copenhagen: World Health Organization. 37 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 176. Published

  Gender Inequalities in Health

  Östlin, P. (ed.), Danielsson, M. (ed.), Diderichsen, Finn (ed.), Härestam, A. (ed.) & Lindberg, G. (ed.), 2001, Cambridge MA, England: Harvard University Press. 312 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 177. Published

  Health in Sweden: The national Public Health Report 2001

  Persson, G., Boström, G., Diderichsen, Finn, Lindberg, G., Rosén, M., Stenbeck, M. & Wall, S., 2001, In : Scandinavian Journal of Public Health - Supplements. Supplement 58, p. 1-239 239 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 178. Published

  Health-related quality of life by disease and socio-economic group in the general population in Sweden

  Burström, K., Johannesson, M. & Diderichsen, Finn, 2001, In : Health Policy. 55, 1, p. 51-69 19 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 179. Published

  Liten förändring av hälsoskillnader i Norden under 1980- och 1990-talen

  Roos, E., Kivelä, K., Lahelma, E., Tuominen, T., Dahl, E., Diderichsen, Finn, Elstad, J. I., Lissau, I., Lundberg, O., Rahkonen, O., Rasmussen, N. K. & Yngwe, M. A., 2001, In : Lakartidningen. 98, 21, p. 2576-7; 2580-4 5 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 180. Published

  Measuring disparities inhealth - methods and indicators

  Anand, S., Diderichsen, Finn, Evans, T., Shkolnikov, V. & Wirth, M., 2001, Challenging Inequities in Health - from ethics to action. New York: Oxford University Press, p. 200

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 181. Published

  Physical, psychosocial, and organisational factors relative to sickness absence: a study based on Sweden Post

  Voss, M., Floderus, B. & Diderichsen, Finn, 2001, In : Occupational and Environmental Medicine. 58, 3, p. 178-84 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 182. Published

  Researching the impact of public policy on inequalities in health

  Diderichsen, Finn, Whitehead, M. & Burström, B., 2001, Understanding Health Inequalities. Graham, H. (ed.). Buckingham: Open University Press, p. 203-218 16 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 183. Published

  Sexual activity as a trigger of myocardial infarction. A case-crossover analysis in the Stockholm Heart Epidemiology Programme (SHEEP)

  Möller, J., Ahlbom, A., Hulting, J., Diderichsen, Finn, de Faire, U., Reuterwall, C. & Hallqvist, J., 2001, In : Heart. 86, 4, p. 387-90 3 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 184. Published

  Social capital and health: tip-toeing through the minefield of evidence

  Whitehead, M. & Diderichsen, Finn, 2001, In : Lancet. 358, 9277, p. 165-6 1 p.

  Research output: Contribution to journalLetterResearch

 185. Published

  Social consequences of limiting illness

  Lindholm, C., Burström, B. & Diderichsen, Finn, 2001, In : Scandinavian Journal of Public Health. 29, p. 63-70

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 186. Published

  Swedish population health-related quality of life results using the EQ-5D

  Burström, K., Johannesson, M. & Diderichsen, Finn, 2001, In : Quality of Life Research. 10, 7, p. 621-35 14 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 187. Published

  The impact of policy context on inequities in health

  Diderichsen, Finn, Whitehead, M., Burström, B. & Yngwe, M. Å., 2001, Challenging Inequities in Health - from ethics to action. New York: Oxford University Press, p. 240-255

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 188. Published

  The role of income differences in explaining social inequalities in self rated health in Sweden and Britain

  Yngwe, M. A., Diderichsen, Finn, Whitehead, M., Holland, P. & Burström, B., 2001, In : Journal of Epidemiology & Community Health. 55, 8, p. 556-61 5 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 189. Published

  The social basis of disparities in health

  Diderichsen, Finn, Evans, T. & Whitehead, M., 2001, Challenging Inequities in Health - from ethics to action. New York: Oxford University Press, p. 37-43

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 190. Published

  Trötthet och värk - vår tids folkhälsproblem?

  Diderichsen, Finn, 2001, Smärta och trötthet - Ohälsa i tiden. Lund, Sverige: Studentlitteratur, p. 17-20

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 191. 2002
 192. Published

  Analysing changes of health inequalities in the Nordic welfare states

  Lahelma, E., Kivelä, K., Roos, E., Tuominen, T., Dahl, E., Diderichsen, Finn, Elstad, J. I., Lissau, I., Lundberg, O., Rahkonen, O., Rasmussen, N. K. & Yngwe, M. A., 2002, In : Social Science & Medicine. 55, 4, p. 609-25 16 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 193. Published

  Class differences in the social consequences of illness?

  Lindholm, C., Burström, B. & Diderichsen, Finn, 2002, In : Journal of Epidemiology & Community Health. 56, 3, p. 188-92 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 194. Published

  Do changes in surgical procedures for breast cancer have consequences for hospital mean length of stay? A study of women operated on for breast cancer in Sweden, 1980-95

  Lindqvist, R., Möller, T. R., Stenbeck, M. & Diderichsen, Finn, 2002, In : International Journal of Technology Assessment in Health Care. 18, 3, p. 566-75 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 195. Published

  Helbredskompetence

  Diderichsen, Finn, 2002, Nøglekompetencer: Forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab. København: Undervisningsministeriet, p. 225-234 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

 196. Published

  Hälsan går att påverka - ett kunskapsunderlag om hälsokonsekvens bedömningar

  Diderichsen, Finn & Nilunger, L., 2002, Hälsan går att påverka. Stockholm: Landstingsförbundet, p. 1-32

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 197. Published

  Income maintenance policies - determining their potential impact on socioeconomic inequalities in health

  Diderichsen, Finn, 2002, Reducing inequalities in health: A European perspective. London: Routledge, p. 53-66

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

 198. Published

  Inequality of international public health. Correspondence

  Whitehead, M. & Diderichsen, Finn, 2002, In : The Lancet. 359, p. 258-259

  Research output: Contribution to journalLetterResearch

 199. Published

  Is the association between short stature and myocardial infarction explained by childhood exposures--a population-based case referent study (SHEEP)

  Lundberg, M., Diderichsen, Finn, Hallqvist, J. & SHEEP Study Group, S. S. G., 2002, In : Scandinavian Journal of Public Health. 30, 4, p. 249-58 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 200. Published

  Korrelationen mellem prævalensen af skizofrene og den sociodemografiske status i forskellige bydele i Københavns Kommune

  Osler, Merete, Diderichsen, Finn, Keiding, Niels, Prescott, E. I. B. & Frydenberg, M., 2002, In : Ugeskrift for læger. 164, 24, p. 3223

  Research output: Contribution to journalLetterResearch

 201. Published

  Psykisk ohälsa - ett folkhälsoproblem på mera än ett sätt

  Diderichsen, Finn, 2002, I skuggan av sig själv: Psykisk ohälsa i förändring. Gustavsson, B. (ed.). Stockholm: Forskningsrådet för arbetsliv och socialveteneskap, p. 97-103 7 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 202. Published

  Socioeconomic context in area of living and risk of myocardial infarction: results from Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP)

  Kölegård Stjärne, M., Diderichsen, Finn, Reuterwall, C., Hallqvist, J. & Sheep Study Group, S. S. G., 2002, In : Journal of Epidemiology & Community Health. 56, 1, p. 29-35 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 203. Published

  Socioeconomic differences in injury risks in childhood and adolescence: a nation-wide study of intentional and unintentional injuries in Sweden

  Engström, K., Diderichsen, Finn & Laflamme, L., 2002, In : Injury Prevention. 8, 2, p. 137-42 5 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 204. Published

  Socioeconomic inequalities in health in Europe - a review

  Mackenbach, J. P., Kunst, A. E., Bakker, M. J. & Diderichsen, Finn, 2002, Reducing inequalities in health. London: Routledge, p. 3-24

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

 205. Published

  Strategies to reduce socioeconomic inequalities in health

  Mackenbach, J. P., Bakker, M. J., Kunst, A. E. & Diderichsen, Finn, 2002, Reducing inequalities in health. London: Routledge, p. 25-49

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

 206. 2003
 207. Published

  Equalisation of socioeconomic differences in injury risks at school age? A study of three age cohorts of Swedish children and adolescents

  Engström, K., Laflamme, L. & Diderichsen, Finn, 2003, In : Social Science & Medicine. 57, 10, p. 1891-9 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 208. Published

  Exploring relative deprivation: is social comparison a mechanism in the relation between income and health?

  Aberg Yngwe, M., Fritzell, J., Lundberg, O., Diderichsen, Finn & Burström, B., 2003, In : Social Science & Medicine. 57, 8, p. 1463-73 10 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 209. Published

  Income inequality and ischaemic heart disease in Danish men and women

  Osler, Merete, Christensen, Ulla, Due, P., Lund, Rikke, Andersen, Ingelise, Diderichsen, Finn & Prescott, Eva, 2003, In : International Journal of Epidemiology. 32, 3, p. 375-80 5 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 210. Published

  Inequalities in child mortality in Mozambique: differentials by parental socio-economic position

  Macassa, G., Ghilagaber, G., Bernhardt, E., Diderichsen, Finn & Burström, B., 2003, In : Social Science & Medicine. 57, 12, p. 2255-64 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 211. Published

  Policies for health equity: An ethical and epidemiological framework and targets for a new health policy in Sweden

  Diderichsen, Finn, 2003, Health Care Pirority Setting: Implications for health equity. Oliver, A. (ed.). London: The Nuffield Trust, p. 57-62 6 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 212. Published

  Psykisk ohãlsa - ett folkhãlsoproblem på mera ãn ett sãtt

  Diderichsen, Finn, 2003, I skuggan av sig sjãlv - psykisk ohãlsa i fõrãndring. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, p. 97-103

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

 213. Published

  The value of the change in health in Sweden 1980/81 to 1996/97

  Burström, K., Johannesson, M. & Diderichsen, Finn, 2003, In : Health Economics. 12, 8, p. 637-54 17 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 214. Published

  Winners and losers in flexible labor markets: the fate of women with chronic illness in contrasting policy environments--Sweden and Britain

  Burström, B., Holland, P., Diderichsen, Finn & Whitehead, M., 2003, In : International Journal of Health Services. 33, 2, p. 199-217 18 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 215. 2004
 216. Published

  Cynical hostility, socioeconomic position, health behaviors, and symptom load: a cross-sectional analysis in a Danish population-based study.

  Christensen, Ulla, Lund, Rikke, Damsgaard, M. T., Holstein, B. E., Ditlevsen, Susanne, Diderichsen, Finn, Due, P., Iversen, L. & Lynch, J., 2004, In : Psychosomatic Medicine. 66, 4, p. 572-577 5 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 217. Published

  Do factors in the psychosocial work environment mediate the effect of socioeconomic position on the risk of myocardial infarction?

  Andersen, Ingelise, Burr, H., Kristensen, T. S., Gamborg, Michael Orland, Osler, Merete, Prescott, Eva & Diderichsen, Finn, 2004, In : European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation. 3, p. 265

  Research output: Contribution to journalConference abstract in journalResearch

 218. Published

  Do factors in the psychosocial work environment mediate the effect of socioeconomic position on the risk of myocardial infarction? Study from the Copenhagen Centre for Progressive Population Studies

  Andersen, Ingelise, Burr, H., Kristensen, T. S., Gamborg, Michael Orland, Osler, Merete, Prescott, Eva & Diderichsen, Finn, 2004, In : Occupational and Environmental Medicine. 61, 11, p. 886-92

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 219. Published

  Do psychosocial working conditions mediate the effect of social class on risk of myocardial infarction.

  Andersen, Ingelise, Burr, H., Kristensen, T. S., Gamborg, Michael Orland, Osler, Merete, Prescott, Eva & Diderichsen, Finn, 2004, In : International Journal of Behavioral Medicine. S, p. 348

  Research output: Contribution to journalConference abstract in journalResearch

 220. Published

  How do job characteristics, family situation, domestic work, and lifestyle factors relate to sickness absence? A study based on Sweden Post

  Voss, M., Floderus, B. & Diderichsen, Finn, 2004, In : Journal of Occupational and Environmental Medicine. 46, 11, p. 1134-43 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 221. Published

  Parental social determinants of risk for intentional injury: a cross-sectional study of Swedish adolescents

  Engström, K., Diderichsen, Finn & Laflamme, L., 2004, In : American Journal of Public Health. 94, 4, p. 640-5 5 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 222. Published

  Resource Allocation for Health Equity: Issues and Methods

  Diderichsen, Finn, 2004, Washington DC, USA: World Bank Publications.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 223. Published

  Social factors and cardiovascular diseases

  Andersen, I., Tüchsen, F., Diderichsen, Finn, Madsen, M. & Videbæk, J., 2004, 2004 Heart Statistics. København: Hjerteforeningen, p. 7-62

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 224. Published

  The European Conference on Reducing Social Inqualities in Healtgh Among Children and Young People: - a summary of recommendations

  Diderichsen, Finn, 2004, Reducing Social Inequalities in Health. København: Ministry of the Interior and Health, p. 92-95 4 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommissionedpeer-review

 225. Published

  Unemployment and early cause-specific mortality: a study based on the Swedish twin registry

  Voss, M., Nylén, L., Floderus, B., Diderichsen, Finn & Terry, P. D., 2004, In : American Journal of Public Health. 94, 12, p. 2155-61 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 226. Published

  Using risk analysis in Health Impact Assessment: the impact of different relative risks for men and women in different socio-economic groups

  Nilunger, L., Diderichsen, Finn, Burström, B. & Ostlin, P., 2004, In : Health Policy. 67, 2, p. 215-24 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 227. Published

  Do factors in the psychosocial work environment mediate the effect of socioeconomic position on the risk of myocardial infarction? Study from the Copenhagen Centre for Prospective Population Studies

  Andersen, Ingelise, Burr, H., Kristensen, T. S., Gamborg, Michael Orland, Osler, Merete, Prescott, Eva & Diderichsen, Finn, 1 Nov 2004, In : Journal of occupational and environmental medicine / American College of Occupational and Environmental Medicine. 61, 11, p. 886-92 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 228. 2005
 229. Published

  A comparison of individual and social time trade-off values for health states in the general population

  Burström, K., Johannesson, M. & Diderichsen, Finn, 2005, In : Health Policy. 76, 3, p. 1-12 11 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 230. Published

  Bullying and symptoms among school-aged children: international comparative cross sectional study in 28 countries.

  Due, P., Holstein, B. E., Lynch, J., Diderichsen, Finn, Gabhain, S. N., Scheidt, P., Currie, C. & Health Behaviour in School-Aged Children Bullying Working Group, H. B. I. S. C. B. W. G., 2005, In : European Journal of Public Health. 15, 2, p. 128-32 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 231. Published

  Does hospital discharge policy influence sick-leave patterns in the case of female breast cancer?

  Lindqvist, R., Stenbeck, M. & Diderichsen, Finn, 2005, In : Health Policy. 72, 1, p. 65-71 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 232. Published

  Folkesundhedsrapport 2005 for Københavns Kommune

  Diderichsen, Finn, 2005, København: Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune.

  Research output: Book/ReportReportCommunication

 233. Published

  Income as mediator of the effect of occupation on the risk of myocardial infarction: does the income measurement matter?

  Andersen, Ingelise, Gamborg, Michael Orland, Osler, Merete, Prescott, Eva & Diderichsen, Finn, 2005, In : Journal of Epidemiology & Community Health. 59, 12, p. 1080-5 5 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 234. Published

  Increasing socio-economic inequalities in life expectancy and QALYs in Sweden 1980-1997

  Burström, K., Johannesson, M. & Diderichsen, Finn, 2005, In : Health Economics. 14, 8, p. 831-50 19 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 235. Published

  Reversing the Inverse Care Law

  Diderichsen, Finn, 2005, Spending wisely : buying health services for the poor. Preker, A. S. & Langenbrunner, J. (eds.). Washington DC: World Bank Publications, p. 143-152 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 236. Published

  Sociale faktorer og hjerte-karsygdomme.

  Andersen, Ingelise, Tüchsen, F., Diderichsen, Finn, Rasmussen, J. N., Madsen, Mette & Videbæk, J., 2005, HjerteStatistik 2004: Heart Statistics. Videbæk, J. & Madsen, M. (eds.). Hjerteforeningen i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed, p. 7-93

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

 237. Published

  Socioeconomic differences in the burden of disease in Sweden

  Ljung, R., Peterson, S., Hallqvist, J., Heimerson, I. & Diderichsen, Finn, 2005, In : Bulletin of the World Health Organization. 83, 2, p. 92-9 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 238. Published

  Some key developments in Swedish public health research 1940-2000

  Diderichsen, Finn & Westrin, C., 2005, In : Scandinavian Journal of Public Health - Supplements. 65, p. 3-16 13 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 239. 2006
 240. Published

  At prioritere social ulighed i sundhed

  Diderichsen, Finn, Habroe, M. & Nygaard, E., 2006, København: Spring på livet - Folkesundhed København.

  Research output: Book/ReportReportCommunication

 241. Published

  Contextual factors and social consequences of incident disease

  Christensen, Ulla, Kriegbaum, Margit, Hougaard, C., Rayce, S. L., Mortensen, O. S. & Diderichsen, Finn, 2006, In : European Journal of Public Health. 16, 1, p. 213-14

  Research output: Contribution to journalConference abstract in journalResearch

 242. Published

  Mortality after acute myocardial infarction according to income and education.

  Rasmussen, J. N., Rasmussen, S., Gislason, G. H., Buch, P., Abildstrom, S. Z., Køber, Lars Valeur, Osler, Merete, Diderichsen, Finn, Torp-Pedersen, C. & Madsen, Mette, 2006, In : Journal of Epidemiology & Community Health. 60, 4, p. 351-6 5 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 243. Published

  Multilevel analysis of workplace and individual risk factors for long-term sickness absence

  Labriola, M., Christensen, Karl Bang, Lund, T., Nielsen, M. L. & Diderichsen, Finn, 2006, In : Journal of Occupational and Environmental Medicine. 48, 9, p. 923-9 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 244. Published

  Sundhedsadfærdens betydning for sygdomsbyrde og ulighed

  Diderichsen, Finn, 2006, In : Michael. 3, Suppl. 3, p. 32-39 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

 245. Published

  Ulighed i sundhed - et skæringspunkkt mellem etik, epidemiologi og politik

  Diderichsen, Finn, 2006, Forskel og lighed i sundhed og sygdom. Vallgårda, S. & Koch, L. (eds.). 1.udgave ed. København: Munksgaard , p. 29-42 14 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 246. Published

  Velfærdspolitik: en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning for folkesundhed

  Diderichsen, Finn, 2006, Bæredygtig velfærd: Rapport nr. 2 fra den alternative velfærdskommission. Gamst, B., Rich, B. & Schultz-Jørgensen, P. (eds.). København: Socialpolitisk Forlag, p. 117-123 7 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 247. 2007
 248. Published

  Are cancer survivors at an increased risk for divorce? A Danish cohort study

  Carlsen, K., Dalton, Susanne Oksbjerg, Frederiksen, K., Diderichsen, Finn & Johansen, Christoffer, 2007, In : European Journal of Cancer. 43, 14, p. 2093-9 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 249. Published

  Borgerrettet forebyggelse og lighed i sundhed - planlægning af forebyggende indsatser til socialt udsatte grupper

  Kristiansen, Maria, Munch-Petersen, M. & Diderichsen, Finn, 2007, Borgerrettet forebyggelse og lighed i sundhed - planlægning af forebyggende indsatser til socialt udsatte grupper. København: Sundhedsstyrelsen

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

 250. Published

  Gender differences in depression - a matter of measure

  Thielen, Karsten, Nygaard, E. & Diderichsen, Finn, 2007, In : European Journal of Public Health. supplement 2, p. 151

  Research output: Contribution to journalConference abstract in journalResearch

 251. Published

  Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?

  Simonsen, M. K., Diderichsen, Finn & Curtis, T., 2007, København: Rådet for Socialt Udsatte. 90 p.

  Research output: Book/ReportReportCommunication

 252. Published

  Persistent socio-economic differences in revascularization after acute myocardial infarction despite a universal health care system-a Danish study.

  Rasmussen, J. N., Rasmussen, S., Gislason, G. H., Abildstrøm, S. Z., Schramm, T. K., Torp-Pedersen, C., Køber, Lars Valeur, Diderichsen, Finn, Osler, Merete & Madsen, Mette, 2007, In : Cardiovascular Drugs and Therapy. 21, 6, p. 449-457 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 253. Published

  Sverige

  Diderichsen, Finn, 2007, In : Ugeskrift for læger. 169, 51, p. 4448-50 2 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 254. Published

  Use of statins and beta-blockers after acute myocardial infarction according to income and education.

  Rasmussen, J. N., Gislason, G. H., Rasmussen, S., Abildstrom, S. Z., Schramm, T. K., Køber, Lars Valeur, Diderichsen, Finn, Osler, Merete, Torp-Pedersen, C. & Madsen, Mette, 2007, In : Journal of Epidemiology & Community Health. 61, 12, p. 1091-7 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 255. 2008
 256. Published

  A retrospective analysis of health systems in Denmark and Kaiser Permanente

  Frølich, Anne, Schiøtz, M. L., Strandberg-Larsen, M., Hsu, J., Krasnik, Allan, Diderichsen, Finn, Bellows, J., Søgaard, J. & White, K., 2008, In : BMC Health Services Research. 8, p. 252

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 257. Published

  Cancer and the risk for taking early retirement pension: a Danish cohort study

  Carlsen, K., Dalton, Susanne Oksbjerg, Frederiksen, K., Diderichsen, Finn & Johansen, Christoffer, 2008, In : Scandinavian Journal of Public Health. 36, 2, p. 117-25 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 258. Published

  Cardiovascular risk factors and primary selection into shift work

  Nabe-Nielsen, Kirsten, Garde, A. H., Tüchsen, F., Hogh, A. & Diderichsen, Finn, 2008, In : Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 34, 3, p. 206-12 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 259. Published

  Cardiovascular risk factors and selection into shift work

  Nabe-Nielsen, K., Garde, A. H., Tüchsen, F., Høgh (Hogh), Annie & Diderichsen, Finn, 2008, In : Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 34, 3, p. 206-212 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 260. Published

  Comparison of two self-reported measures of physical work demands in hospital personnel: a cross-sectional study

  Nabe-Nielsen, Kirsten, Fallentin, N., Christensen, Karl Bang, Jensen, J. N. & Diderichsen, Finn, 2008, In : BMC Musculoskeletal Disorders. 9, p. 61

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 261. Published

  Contextual factors and social consequences of incident disease.

  Christensen, Ulla, Kriegbaum, Margit, Hougaard, Charlotte Ørsted, Mortensen, O. S. & Diderichsen, Finn, 2008, In : European Journal of Public Health. 18, p. 454-59

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 262. Published

  Contextual factors and social consequences of incident disease.

  Christensen, Ulla, Kriegbaum, Margit, Hougaard, Charlotte Ørsted, Mortensen, Ole Steen & Diderichsen, Finn, 2008, In : Journal of Epidemiology & Community Health. Supplement 1, p. A33 1 p.

  Research output: Contribution to journalConference articleResearchpeer-review

 263. Published

  De sociale forskelle i sundhed

  Diderichsen, Finn, 2008, Den tunge ende: Sandheden om ulighederne og uretfærdighederne i den danske sundhed. Gamrath Rasmussen, J. & Döllner, N. (eds.). København: Dagens Medicin, p. 15-25 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 264. Published

  Denmark

  Diderichsen, Finn, 2008, Health for all?: A critical analysis of public health policies in eight European countries.. Hogstedt, C., Moberg, H., Lundgren, B. & Backhans, M. (eds.). Östersund: National institute of public health, p. 61-86 26 p. (Uden navn; No. 21, Vol. R2008).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 265. Published

  Differential Item Functioning of a Family Affluence Scale: Validation Study on Data from HBSC 2001/02

  Schnohr, Christina, Kreiner, Svend, Due, P., Currie, C., Boyce, W. & Diderichsen, Finn, 2008, In : Social Indicators Research. 89, 1, p. 79-95

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 266. Published

  Does job strain mediate the effect of socioeconomic group on smoking behaviour? The impact of different health policies in Denmark and Sweden

  Andersen, Ingelise, Rasmussen, N. K., Ostergren, P. O., Carlsson, F., Grahn, M. & Diderichsen, Finn, 2008, In : Scandinavian Journal of Public Health. 36, 6, p. 598-606 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 267. Published

  Economic consequences of incident disease: the effect on loss of annual income.

  Rayce, S. L., Christensen, Ulla, Hougaard, Charlotte Ørsted & Diderichsen, Finn, 2008, In : Scandinavian Journal of Public Health. 36, 3, p. 258-264 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 268. Published

  Lessons learned

  Lundberg, O., Yngwe, M. Å. & Diderichsen, Finn, 2008, The Nordic experience: welfare states and public health. Stockholm: Centre for Health Equity Studies, Vol. 12. p. 173-92 20 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 269. Published

  Misclassification and the use of register-based indicators for depression

  Thielen, Karsten, Nygaard, E., Andersen, Ingelise, Rugulies, Reiner Ernst, Heinesen, E., Bech, P., Bültmann, U. & Diderichsen, Finn, 2008, In : European Journal of Public Health. Supplement 1, p. 211-212

  Research output: Contribution to journalConference abstract in journalResearch

 270. Published

  Prioritizing equity in the burden of disease: Seven analytical steps

  Diderichsen, Finn & Thielen, Karsten, 2008, Focusing the equity lens: Arguments and actions on health inequalities. Povall, S., Whitehead, M., Gosling, R. & Barr, B. (eds.). Liverpool, UK: World Health Organization, p. 84-94

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

 271. Published

  Psychosocial factors of modern work life and incident depression in Denmark 2000-06

  Nygaard, E., Thielen, Karsten & Diderichsen, Finn, 2008, In : European Journal of Public Health. Supplement 1, p. 26-27

  Research output: Contribution to journalConference abstract in journalCommissioned

 272. Published

  Psyko-socialt arbejdsmiljø og depression: Slutrapport til Arbejdsmiljøforskningsfonden

  Diderichsen, Finn, Thielen, Karsten & Nygaard, E., 2008, Museum Tusculanum. 30 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 273. Published

  Risk for unemployment of cancer survivors: A Danish cohort study

  Carlsen, K., Dalton, Susanne Oksbjerg, Diderichsen, Finn, Johansen, Christoffer & Danish Cohort Study, D. C. S., 2008, In : European Journal of Cancer. 44, 13, p. 1866-74 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 274. Published

  Social inequality in fetal growth: a comparative study of Denmark, Finland, Norway and Sweden in the period 1981-2000

  Mortensen, Laust Hvas, Diderichsen, Finn, Arntzen, A., Gissler, M., Cnattingius, S., Schnor, O., Davey-Smith, G. & Nybo Andersen, Anne-Marie, 2008, In : Journal of Epidemiology & Community Health. 62, 4, p. 325-31 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 275. Published

  The role of national policies intended to regulate adolescent smoking in explaining the prevalence of daily smoking: a study of adolescents from 27 European countries.

  Schnohr, Christina, Kreiner, Svend, Rasmussen, M., Due, P., Currie, C. & Diderichsen, Finn, 2008, In : Addiction. 103, 5, p. 824-31 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 276. Published

  The role of welfare state principles and generosity in social policy programmes for public health: an international comparative study

  Lundberg, O., Yngwe, M. A., Stjärne, M. K., Elstad, J. I., Ferrarini, T., Kangas, O., Norström, T., Palme, J., Fritzell, J. & Diderichsen, Finn, 2008, In : Lancet. 372, 9650, p. 1633-40 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 277. 2009
 278. Published

  Behov for og resultat af rehabilitering - et befolkningsperspektiv

  Diderichsen, Finn, 2009, Rehabilitering for Sundhedsprofessionelle. Nielsen, C. V. (ed.). 1.udgave ed. København: Gad, p. 37-45 9 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

 279. Published

  Comparative study on etiological mechanisms generating social inequalities in smoking: The role of children's school satisfaction and academic achievement.

  Schnohr, Christina, Kreiner, Svend, Rasmussen, M., Due, P. & Diderichsen, Finn, 2009, In : Journal of Epidemiology & Community Health. 8, 17, 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 280. Published

  Differences between day and nonday workers in exposure to physical and psychosocial work factors in the Danish eldercare sector

  Nabe-Nielsen, Kirsten, Tüchsen, F., Christensen, Karl Bang, Garde, A. H. & Diderichsen, Finn, 2009, In : Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 35, 1, p. 48-55 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 281. Published

  En solidarisk folkesundhedspolitik?

  Diderichsen, Finn, 2009, Rådet for Socialt Udsatte: Årsrapport 2009. København: Rådet for Socialt Udsatte, p. 46-49 4 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

 282. Published

  Forlænget middelevetid for alle i Danmark - hvad kan vi lære af andre lande

  Diderichsen, Finn, 2009, Vi kan leve længere og sundere: Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats. Forebyggelseskommissionen, p. 435-452

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

 283. Published

  Job insecurity and the use of antidepressant medicine among Danish employees with and without a history of prolonged unemployment. A 3.5-year follow-up study.

  Rugulies, Reiner Ernst, Thielen, Karsten, Nygaard, E. & Diderichsen, Finn, 2009, In : Journal of Epidemiology & Community Health. 64, p. 75-81

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 284. Published

  Samarbejde mellemforskning og praksispå forebyggelsesområdet

  Diderichsen, Finn, Nygaard, E. & Bonde, A., 2009, 1.1 ed. København: Sundhedsstyrelsen. 38 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 285. Published

  Smerter i bevægeapparatet og modificerende faktorer for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet: Rapport til Arbejdsmiljøforskningsfonden

  Thielen, Karsten, Nygaard, E. & Diderichsen, Finn, 2009, København: Afdeling for Socialmedicin. 30 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 286. Published

  Social ulighed i sundhed - årsager, analyser og indsatser

  Diderichsen, Finn, 2009, Forebyggende sundhedsarbejde. Kamper Jørgensen, F., Almind, G. & Bruun Jensen, B. (eds.). 5. ed. København: Munksgaard , p. 249-256 8 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

 287. Published

  Time is on whose side? Time trends in the association between maternal social disadvantage and offspring fetal growth. A study of 1,409,339 births in Denmark 1981-2004

  Mortensen, Laust Hvas, Diderichsen, Finn, Davey-Smith, G. & Nybo Andersen, Anne-Marie, 2009, In : Journal of Epidemiology & Community Health.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 288. Published

  School-related mediators in social inequalities in smoking: a comparative cross-sectional study of 20,399 adolescents

  Schnohr, Christina, Kreiner, Svend, Rasmussen, M., Due, P. & Diderichsen, Finn, 1 Jan 2009, In : International Journal for Equity in Health. 8, p. 17

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 289. Published

  Misclassification and the use of register-based indicators for depression

  Thielen, Karsten, Nygaard, E., Andersen, Ingelise, Rugulies, Reiner Ernst, Heinesen, E., Bech, P., Bültmann, U. & Diderichsen, Finn, 1 Apr 2009, In : Acta Psychiatrica Scandinavica. Supplementum. 119, 4, p. 312-9 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 290. Published

  Social inequality in the prevalence of depressive disorders

  Andersen, Ingelise, Thielen, Karsten, Nygaard, E. & Diderichsen, Finn, 1 Jul 2009, In : Journal of Epidemiology & Community Health. 63, 7, p. 575-81 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 291. Published

  The social gradient in birthweight at term: quantification of the mediating role of maternal smoking and body mass index

  Mortensen, Laust Hvas, Diderichsen, Finn, Smith, G. D. & Nybo Andersen, Anne-Marie, Oct 2009, In : Human Reproduction. 24, 10, p. 2629-35 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 292. 2010
 293. Published

  A Concpetual Framework for Action on the Social Determinants of health. Foreword

  Diderichsen, Finn, 2010, Disucssion paper series on social determinants of health 2. Geneva: World Health Organization, p. 3 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptResearchpeer-review

 294. Published

  Changing job-related burnout after intervention--a quasi-experimental study in six human service organizations

  Andersen, Ingelise, Borritz, M., Christensen, Karl Bang & Diderichsen, Finn, 2010, In : Journal of Occupational and Environmental Medicine. 52, 3, p. 318-23 5 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 295. Published

  Differences in socioeconomic and gender inequalities in tobacco smoking in Denmark and Sweden; a cross sectional comparison of the equity effect of different public health policies.

  Eek, F., Ôstergren, P., Diderichsen, Finn, K. Rasmussen, N., Andersen, Ingelise, Moussa, K. & Grahn, M., 2010, In : BMC Public Health. 10, 9, p. 1-13 13 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 296. Published

  Do immigrants from Turkey, Pakistan and Yugoslavia receive adequate medical treatment with beta-blockers and statins after acute myocardial infarction compared with Danish-born residents? A register-based follow-up study

  Hempler, N. F., Diderichsen, Finn, Larsen, F. B., Ladelund, S. & Jørgensen, T., 2010, In : European Journal of Clinical Pharmacology. 66, 7, p. 735-42 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 297. Published

  Musculo-skeletal Pain, Depression, and Specific Job Demands as Predictors of Work Ability

  Thielen, Karsten, Nygaard, E. & Diderichsen, Finn, 2010.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 298. Published

  Ulighed i sundhed - et fælles anliggende

  Diderichsen, Finn, 2010, Det sunde valg : Om at prioritere sundhedsarbejdet. København: Sundhedsstyrelsen, p. 24-27 4 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 299. Published

  Job insecurity and the use of antidepressant medication among Danish employees with and without a history of prolonged unemployment: a 3.5-year follow-up study

  Rugulies, Reiner Ernst, Thielen, Karsten, Nygaard, E. & Diderichsen, Finn, 1 Jan 2010, In : Journal of Epidemiology & Community Health. 64, 1, p. 75-81 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 300. Published

  Income-related and educational inequality in small-for-gestational age and preterm birth in Denmark and Finland 1987-2003

  Mortensen, Laust Hvas, Lauridsen, J. T., Diderichsen, Finn, Kaplan, G. A., Gissler, M. & Nybo Andersen, Anne-Marie, Feb 2010, In : Scandinavian Journal of Public Health. 38, 1, p. 40-5 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 301. Published

  Cortisol, estrogens and risk of ischaemic heart disease, cancer and all-cause mortality in postmenopausal women: a prospective cohort study

  Rod, Naja Hulvej, Kristensen, T. S., Diderichsen, Finn, Prescott, Eva, Jensen, G. B., Hansen, Åse Marie, Rod, N. H., Kristensen, T. S., Diderichsen, F., Prescott, Eva, Jensen, G. B. & Hansen, A. M., 1 Apr 2010, In : International Journal of Epidemiology. 39, 2, p. 530-8 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 302. Published

  Projekt SUNDHED i almene boligområder: Fremme af lighed i sundhed ved udvikling og etablering af forebyggende og sundhedsfremmende tilbud i almene boligområder

  Nygaard, E., Diderichsen, Finn & Rømer, K., Jul 2010, København. 27 p.

  Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

 303. Published

  Impact of burnout and psychosocial work characteristics on future long-term sickness absence. Prospective results of the Danish PUMA-study among human service workers

  Borritz, M., Christensen, Karl Bang, Bültmann, U., Rugulies, Reiner Ernst, Lund, T., Andersen, Ingelise, Villadsen, E., Diderichsen, Finn, Kristensen, T. & Bültmann, U., Oct 2010, In : Journal of Occupational and Environmental Medicine. 52, 10, p. 964-970 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 304. Published

  The importance of individual preferences when evaluating the associations between working hours and indicators of health and well-being

  Nabe-Nielsen, Kirsten, Kecklund, G., Ingre, M., Skotte, J., Diderichsen, Finn & Garde, A. H., 1 Oct 2010, In : Applied Ergonomics. 41, 6, p. 779-86 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 305. Published

  Person-related work and incident use of antidepressants: relations and mediating factors from the Danish work environment cohort study

  Madsen, I. E. H., Diderichsen, Finn, Burr, H. & Rugulies, Reiner Ernst, 1 Nov 2010, In : Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 36, 6, p. 435-44 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 306. Published

  Return to work among employees with common mental disorders: study design and baseline findings from a mixed-method follow-up study

  Nielsen, M. B. D., Bültmann, U., Amby, M., Christensen, Ulla, Diderichsen, Finn & Rugulies, Reiner Ernst, Dec 2010, In : Scandinavian Journal of Public Health. 38, 8, p. 864-72 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 307. 2011
 308. Published

  Fænomenet ulighed i sundhed - hverken nyt eller dansk

  Diderichsen, Finn, 2011, Lighed i Sundhed. Sund By Netværket, p. 8-13 6 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

 309. Published

  Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? En sammenligning mellem den amerikanske forsikringsorganisation Kaiser Permanente og det danske sundhedsvæsen

  Frølich, Anne, Diderichsen, Finn, Graetz, I., Hsu, J., Krasnik, Allan, Reed, M., Schiøtz, M. L., Strandberg-Larsen, M. & Søgaard, J., 2011, 1. udgave, første oplag ed. Syddansk Universitetsforlag. 136 p.

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

 310. Published

  Increasing prevalence of depression from 2000 to 2006

  Andersen, Ingelise, Thielen, Karsten, Bech, P., Nygaard, E. & Diderichsen, Finn, 2011, In : Scandinavian Journal of Public Health. 39, p. 857-863 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 311. Published

  Job stress and the use of antidepressant medicine: a 3.5-year follow-up study among Danish employees

  Thielen, Karsten, Nygaard, E., Rugulies, Reiner Ernst & Diderichsen, Finn, 2011, In : Journal of Occupational and Environmental Medicine. 68, 3, p. 205-10 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 312. Published

  Job-mobility and health

  Nygaard, E., Diderichsen, Finn, Hougaard, Charlotte Ørsted, Holm, A. L. & Thielen, Karsten, 2011, In : European Journal of Public Health. 21/Supplement 1, p. 162-163 1 p.

  Research output: Contribution to journalConference abstract in journalResearchpeer-review

 313. Published

  Kan danskarna bidra till ett friskare Sverige

  Isacsson, S. & Diderichsen, Finn, 2011, In : Socialmedicinsk Tidskrift. 88, 4, p. 377-381 5 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 314. Published

  Predictors of return to work in employees sick-listed with mental health problems: findings from a longitudinal study

  D.Nielsen, M. B., Madsen, I. E. H., Bültmann, U., Christensen, Ulla, Diderichsen, Finn & Rugulies, Reiner Ernst, 2011, In : European Journal of Public Health. 21, 6, p. 806-811 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 315. Published

  Socialpolitik og sundhed

  Diderichsen, Finn, 2011, Socialpolitik. Horneman Møller, I. & Larsen, J. E. (eds.). 3 ed. København: Hans Reitzels Forlag, p. 359-371 13 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducationpeer-review

 316. Published

  Something is amiss in Denmark: a comparison of preventable hospitalisations and readmissions for chronic medical conditions in the Danish Healthcare system and Kaiser Permanente

  Schiøtz, M., Price, M., Frølich, Anne, Søgaard, J., Kristensen, J. K., Krasnik, Allan, Ross, M. N., Diderichsen, Finn & Hsu, J., 2011, In : B M C Health Services Research. 11, p. 347 10 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 317. Published

  Spot på behandling af kroniske sygdomme - inspiration fra Kaiser Permanente

  Diderichsen, Finn, Krasnik, Allan & Frølich, A., 2011, Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente. Frøhlich, A. (ed.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 9-12 4 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

 318. Published

  Sårbarhed i rehabiliteringen

  Diderichsen, Finn, 2011, Klinisk socialmedicin og rehabilitering. Modvig, J., Jensen, B. T. & Vinther Nielsen, C. (eds.). 1 ed. København: FADL's Forlag, p. 182-190 9 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducationpeer-review

 319. Published

  Ulighed i sundhed

  Diderichsen, Finn, 2011, Medicinsk Sociologi: sociale faktorers betydning for befolkningens helbred. Lund, R., Christensen, U. & Iversen, L. (eds.). 2 ed. København: Munksgaard , p. 23-41 19 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducationpeer-review

 320. Published

  Ulighed i sundhed - årsager og indsatser

  Diderichsen, Finn, Andersen, Ingelise & Manuel, C. L., 2011, Ulighed i sundhed - årsager og indsatser. Raahauge Hvass, L., Paldam Folker, A. & Sandø, N. (eds.). København, Sundhedsstyrelsen, 188 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 321. Published

  Work-related violence and incident use of psychotropics

  Madsen, I. E. H., Burr, H., Diderichsen, Finn, Pejtersen, J., Borritz, M., Bjørner, Jakob Bue & Rugulies, Reiner Ernst, 2011, In : American Journal of Epidemiology. 174, 12, p. 1354-1362 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 322. Published

  How do macro-level contexts and policies affect the employment chances of chronically ill and disabled people? Part I: The impact of recession and deindustrialization

  Holland, P., Burström, B., Whitehead, M., Diderichsen, Finn, Dahl, E., Barr, B., Nylén, L., Chen, W., Thielen, Karsten, van der Wel, K. A., Clayton, S. & Uppal, S., 1 Jan 2011, In : International Journal of Health Services. 41, 3, p. 395-413 19 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 323. Published

  How do macro-level contexts and policies affect the employment chances of chronically ill and disabled people? Part II: The impact of active and passive labor market policies

  Holland, P., Nylén, L., Thielen, Karsten, van der Wel, K. A., Chen, W., Barr, B., Burström, B., Diderichsen, Finn, Andersen, Per Kragh, Dahl, E., Uppal, S., Clayton, S. & Whitehead, M., 1 Jan 2011, In : International Journal of Health Services. 41, 3, p. 415-30 16 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 324. Published

  Major life events and the risk of ischaemic heart disease: does accumulation increase the risk?

  Andersen, Ingelise, Diderichsen, Finn, Kornerup, H., Prescott, Eva & Rod, Naja Hulvej, 26 Mar 2011, In : International Journal of Epidemiology.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 325. Published

  Evaluering af fase 2 i projekt SUNDHED i almene boligområder: Fremme af lighed i sundhed ved udvikling og etablering af forebyggende og sundhedsfremmende tilbud

  Nygaard, E., Bak, L. & Diderichsen, Finn, 1 Apr 2011, København: Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen. 27 p.

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

 326. Published

  The moderating effect of work-time influence on the effect of shift work: a prospective cohort study

  Nabe-Nielsen, Kirsten, Garde, A. H., Albertsen, K. & Diderichsen, Finn, 1 Jun 2011, In : International Archives of Occupational and Environmental Health. 84, 5, p. 551-9 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 327. Published

  The effect of work-time influence on health and well-being: a quasi-experimental intervention study among eldercare workers

  Nabe-Nielsen, Kirsten, Garde, A. H. & Diderichsen, Finn, 1 Aug 2011, In : International Archives of Occupational and Environmental Health. 84, 6, p. 683-95 13 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 328. Published

  A registry-based follow-up study, comparing the incidence of cardiovascular disease in native Danes and immigrants born in Turkey, Pakistan and the former Yugoslavia: do social inequalities play a role?

  Hempler, N. F., Larsen, F., Jervelund, Signe Smith, Diderichsen, Finn, Andreasen, A. H. & Jørgensen, T., 23 Aug 2011, In : B M C Public Health. 11, 1, p. 662

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 329. Published

  Social inequality in the association between cancer and employment - time trend in Denmark during 1970 to 2008.

  Thielen, Karsten, Andersen, Ingelise, Diderichsen, Finn, Hougaard, Charlotte Ørsted & Nygaard, E., 20 Sep 2011.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 330. Published

  Increasing prevalence of depression from 2000 to 2006

  Andersen, Ingelise, Thielen, K., Bech, P., Nygaard, E., Diderichsen, Finn & Thielen, Karsten, Dec 2011, In : Scandinavian Journal of Public Health. 39, 8, p. 857-63 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 331. 2012
 332. Published

  A one-item workability measure mediates work demands, individual resources and health in the prediction of sickness absence

  Thorsen, S. V., Burr, H., Diderichsen, Finn & Bjorner, J. B., 2012, In : International Archives of Occupational and Environmental Health.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 333. Published

  Danske mænd skranter (interview til artikel)

  Diderichsen, Finn & Hvas, Lotte, 2012, In : Ugeskrift for Læger. 174, 24, p. 1650-1653 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 334. Published

  Effectiveness of return-to-work interventions for disabled people: a systematic review of government initiatives focused on changing the behaviour of employers

  Clayton, S., Barr, B., Nylen, L., Burström, B., Thielen, Karsten, Diderichsen, Finn, Dahl, E. & Whitehead, M., 2012, In : European Journal of Public Health. 22, 3, p. 434-439 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 335. Published

  Förord

  Diderichsen, Finn, 2012, Den örättvia hälsan: Om socioekonomiske skillnader i hälsa och livslängd. Rostila, M. & Toivanen, S. (eds.). Stockholm: Liber, p. 9-10 2 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPreface/postscriptCommunication

 336. Published

  Health Inequality--determinants and policies. Foreword

  Diderichsen, Finn, Andersen, Ingelise, Manuel, C. L., Nybo Andersen, Anne-Marie, Bach, E., Mikkel, B., Brønnum-Hansen, Henrik, Hansen, F. K., Jeune, B., Jørgensen, T. & Søgaard, J., 2012, In : Scandinavian Journal of Public Health. Supplement. 40, 8 Suppl, p. 10 11 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 337. Published

  Health Inequality--determinants and policies. Summary

  Diderichsen, Finn, Andersen, Ingelise, Manuel, C. L., Nybo Andersen, Anne-Marie, Bach, E., Baadsgaard, M., Brønnum-Hansen, Henrik, Hansen, F. K., Jeune, B., Jørgensen, T. & Søgaard, J., 2012, In : Scandinavian Journal of Public Health. Supplement. 40, 8 Suppl

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 338. Published

  Health promotion in a local community setting

  Nygaard, E., Diderichsen, Finn, Bak, L. & Rømer, K., 2012, In : European Journal of Public Health. 22, Supplement 2, 1 p.

  Research output: Contribution to journalConference abstract in journalResearchpeer-review

 339. Published

  Health, work, and personal-related predictors of time to return to work among employees with mental health problems.

  Nielsen, M. B. D., Bültmann, U., Madsen, I. E. H., Martin, M., Christensen, Ulla, Diderichsen, Finn & Rugulies, R., 2012, In : Disability and Rehabilitation. 34, 15, p. 1311-1316 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 340. Published

  Is the high-risk strategy to prevent cardiovascular disease equitable? A pharmacoepidemiological cohort study

  Wallach-Kildemoes, Helle, Diderichsen, Finn, Krasnik, Allan, Lange, Theis & Andersen, M., 2012, In : B M C Public Health. 12, 1, p. 610

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 341. Published

  Understanding the natural progression in %FEV1 decline in patients with cystic fibrosis: a longitudinal study

  Taylor-Robinson, D., Whitehead, M., Diderichsen, Finn, Olesen, H. V., Pressler, T., Smyth, R. L. & Diggle, P., 2012, In : Thorax. 67, 10, p. 860-866 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 342. Published
 343. Published

  Health Impact Assessment of increased cycling to place of work or education in Copenhagen

  Holm, A. L., Glümer, C. & Diderichsen, Finn, 24 Jan 2012, In : BMJ Open. 2, 4

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 344. Published

  Increasing work-time influence: consequences for flexibility, variability, regularity and predictability

  Nabe-Nielsen, Kirsten, Garde, A. H., Aust, B. & Diderichsen, Finn, Mar 2012, In : Contemporary Ergonomics. 55, 4, p. 440-449 10 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 345. Published

  Socioeconomic factors may influence the surgical technique for benign hysterectomy

  Daugbjerg, S. B., Ottesen, B., Diderichsen, Finn, Frederiksen, B. L. & Osler, Merete, Jun 2012, In : Danish Medical Journal. 59, 6, A4440.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 346. Published

  Paid care work and depression: a longitudinal study of antidepressant treatment in female eldercare workers before and after entering their profession

  Madsen, I. E. H., Aust, B., Burr, H., Carneiro, I. G., Diderichsen, Finn & Rugulies, Reiner Ernst, Jul 2012, In : Depression and Anxiety (New York). 29, 7, p. 605-613 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 347. Published

  Additive interaction in survival analysis: use of the additive hazards model

  Rod, Naja Hulvej, Lange, Theis, Andersen, Ingelise, Marott, J. L. & Diderichsen, Finn, Sep 2012, In : Epidemiology. 23, 5, p. 733-7 5 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 348. Published

  Health Inequality - determinants and policies

  Diderichsen, Finn, Andersen, Ingelise, Manuel, C. L., Nybo Andersen, Anne-Marie, Bach, E., Baadsgaard, M., Brønnum-Hansen, Henrik, Hansen, F. K., Jeune, B., Jørgensen, T. & Søgaard, J., Nov 2012, In : Scandinavian Journal of Public Health. 40, 8, p. 1-105 105 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 349. Published

  Perceived stress and risk of adult-onset asthma and other atopic disorders: a longitudinal cohort study

  Rod, Naja Hulvej, Kristensen, T. S., Lange, Peter, Prescott, Eva & Diderichsen, Finn, Nov 2012, In : Allergy. 67, 11, p. 1408-1414

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 350. 2013
 351. Published

  At cancer diagnosis: a 'window of opportunity' for behavioural change towards physical activity. A randomised feasibility study in patients with colon and breast cancer

  Møller, Tom, Lillelund, H. C. D., Andersen, C., Ejlertsen, Bent Laursen, Nørgaard, L., Christensen, Karl Bang, Vadstrup, E., Diderichsen, Finn, Hendriksen, C., Bloomquist, K. & Adamsen, Lis, 2013, In : B M J Open. 3, 11, e003556.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 352. Published

  Education and risk of coronary heart disease: Assessment of mediation by behavioural risk factors using the additive hazards model

  Nordahl, H., Rod, Naja Hulvej, Frederiksen, B., Andersen, Ingelise, Lange, Theis, Diderichsen, Finn, Prescott, Eva, Overvad, K. & Osler, Merete, 2013, In : European Journal of Epidemiology. 28, 2, p. 149-57 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 353. Published

  Educational Differences in Postmenopausal Breast Cancer - Quantifying Indirect Effects through Health Behaviors, Body Mass Index and Reproductive Patterns.

  Hvidtfeldt, U. A., Lange, Theis, Andersen, Ingelise, Diderichsen, Finn, Keiding, Niels, Prescott, Eva, Sørensen, Thorkild I.A., Tjønneland, A. & Rod, Naja Hulvej, 2013, In : P L o S One. 8, 10, 8 p., e78690.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 354. Published

  Employment consequences of depressive symptoms and work demands individually and combined

  Thielen, Karsten, Nygaard, E., Andersen, Ingelise & Diderichsen, Finn, 2013, In : European Journal of Public Health. 24, 1, p. 34-39

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 355. Published

  Forebyggelse med statiner - social ulighed i sundhed ved hjerte-kar-sygdom

  Wallach-Kildemoes, Helle, Andersen, M., Diderichsen, Finn, Lange, Theis & Krasnik, Allan, 2013, In : Månedsskrift for Almen Praksis. 91, 11, p. 953-959 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 356. Published

  Patient Activation through Counseling and Exercise – Acute Leukemia (PACE-AL) – a randomized controlled trial

  Jarden, M., Møller, Tom, Kjeldsen, L., Birgens, H., Christensen, J. F., Christensen, Karl Bang, Diderichsen, Finn, Hendriksen, C. & Adamsen, Lis, 2013, In : B M C Cancer. 13, p. 1-13 13 p., 446.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 357. Published

  The health benefits of selective taxation as an economic instrument in relation to IHD and nutrition-related cancers

  Holm, A. L., Laursen, M., Koch, B. M., Jensen, Jørgen Dejgård & Diderichsen, Finn, 2013, In : Public Health Nutrition. p. 1-8 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 358. Published

  Encounters between workers sick-listed with common mental disorders and return-to-work stakeholders. Does workers' gender matter?

  D.Nielsen, M. B., Madsen, I. E. H., Bültmann, U., Christensen, Ulla, Diderichsen, Finn & Rugulies, Reiner Ernst, Jan 2013, In : Scandinavian Journal of Public Health. 41, 2, p. 191-197

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 359. Published

  Author’s response: understanding the natural progression in %FEV1 decline in patients with cystic fibrosis: a longitudinal study

  Taylor-Robinson, D., Whitehead, M., Diderichsen, Finn, Vebert Olesen, H., Pressler, T., Smyth, R. & Diggle, P., Mar 2013, In : Thorax. 68, 3, p. 294-5 2 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 360. Published

  Adherence to preventive statin therapy according to socioeconomic position

  Wallach-Kildemoes, Helle, Andersen, M., Diderichsen, Finn & Lange, Theis, Aug 2013, In : European Journal of Clinical Pharmacology. 69, 8, p. 1553-1563

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 361. 2014
 362. Published

  Assessment of health impacts of decreased smoking prevalence in Copenhagen: Application of the DYNAMO-HIA model

  Holm, A. L., Brønnum-Hansen, Henrik, Robinson, K. M. & Diderichsen, Finn, 2014, In : Scandinavian Journal of Public Health. 42, 5, p. 409-416 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 363. Published

  Børn og unges mentale helbred

  Due, P., Diderichsen, Finn, Meilstrup, C., Nordentoft, M., Obel, C. & Sandbæk, A., 2014, København: Vidensråd for Forebyggelse. 184 p.

  Research output: Book/ReportReportCommunication

 364. Published

  Cost-effectiveness of preventive interventions to reduce alcohol consumption in Denmark

  Holm, A. L., Veerman, L., Cobiac, L., Ekholm, O. & Diderichsen, Finn, 2014, In : PLOS ONE. 9, 2, p. 1-9 9 p., e88041.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 365. Published

  Effect of socioeconomic position on patient outcome after hysterectomy

  Daugbjerg, S. B., Cesaroni, G., Ottesen, B., Diderichsen, Finn & Osler, Merete, 2014, In : Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 93, 9, p. 926–934 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 366. Published

  Evidens og dokumentation

  Diderichsen, Finn & Christensen, Ulla, 2014, Det kommunale sundhedsvæsen. Pedersen, B. M. & Petersen, S. R. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 303-325 23 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducationpeer-review

 367. Published

  Folkesundheden i København 2014 - i korte træk

  Diderichsen, Finn, Brønnum-Hansen, Henrik & Schnohr, Christina, 2014, København: Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune. 33 p.

  Research output: Book/ReportReportCommunication

 368. Published

  Folkesundheden i København 2014. Folkesundhedsrapport

  Diderichsen, Finn, Brønnum-Hansen, Henrik & Schnohr, Christina, 2014, Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune. 53 p.

  Research output: Book/ReportReportCommunication

 369. Published

  Når politik og videnskab mødes

  Diderichsen, Finn, 2014, In : Socialmedicinsk Tidskrift. 91, 5, p. 534-37 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 370. Published

  Ulighed i sundhed

  Diderichsen, Finn, 2014, Det kommunale sundhedsvæsen. Pedersen, B. M. & Petersen, S. R. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 69-82 14 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducationpeer-review

 371. Published

  Cost-effectiveness of changes in alcohol taxation in Denmark: a modelling study

  Holm, A. L., Veerman, L., Cobiac, L., Ekholm, O. & Diderichsen, Finn, Jan 2014, In : Cost Effectiveness and Resource Allocation. 12, 1, p. 1-13 13 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 372. Published

  The Impact of Socioeconomic and Clinical Factors on Purchase of Prescribed Analgesics Before and After Hysterectomy on Benign Indication

  Daugbjerg, S. B., Brandsborg, B., Ottesen, B. S., Diderichsen, Finn & Osler, Merete, Jan 2014, In : Clinical Journal of Pain. 30, 1, p. 46–54 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 373. Published

  Forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtaler i almen praksis - social ulighed i hjerte-kar-sygdom og omkostninger? 15-års-opfølgning af 'Sundhedsprojekt Ebeltoft'

  Rasmussen, S. R., Fredslund, E. K., Larsen, P. V., Diderichsen, Finn, Hougaard, Charlotte Ørsted & Thomsen, J. L., Mar 2014, København: KORA. 84 p.

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

 374. Published

  Erratum to: Education and risk of coronary heart disease: assessment of mediation by behavioral risk factors using the additive hazards model

  Nordahl, H., Rod, Naja Hulvej, Frederiksen, B. L., Andersen, Ingelise, Lange, Theis, Diderichsen, Finn, Prescott, Eva, Overvad, K. & Osler, Merete, 19 Apr 2014, In : European Journal of Epidemiology. 29, 4, p. 303-306 4 p.

  Research output: Contribution to journalComment/debateResearchpeer-review

 375. Published

  Education and Cause-specific Mortality: The Mediating Role of Differential Exposure and Vulnerability to Behavioral Risk Factors

  Nordahl, H., Lange, Theis, Osler, Merete, Diderichsen, Finn, Andersen, Ingelise, Prescott, Eva, Tjønneland, A., Lidegaard Frederiksen, B. & Rod, Naja Hulvej, May 2014, In : Epidemiology. 25, 3, p. 389-396 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 376. Published

  Sygdomsforebyggelse

  Vallgårda, Signild, Diderichsen, Finn & Jørgensen, T., 20 Jun 2014, 1 ed. Munksgaard .

  Research output: Book/ReportBookEducation

 377. Published

  Demand-specific work ability, poor health and working conditions in middle-aged full-time employees

  Nabe-Nielsen, Kirsten, Thielen, Karsten, Nygaard, E., Thorsen, S. V. & Diderichsen, Finn, Jul 2014, In : Applied Ergonomics. 45, 4, p. 1174–1180 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 378. Published

  Does good leadership buffer effects of high emotional demands at work on risk of antidepressant treatment? A prospective study from two Nordic countries

  Madsen, I. E. H., Hanson, L. L. M., Rugulies, Reiner Ernst, Theorell, T., Burr, H., Diderichsen, Finn & Westerlund, H., Aug 2014, In : Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 49, 8, p. 1209-1218 10 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 379. Published

  Combined Effects of Socioeconomic Position, Smoking, and Hypertension on Risk of Ischemic and Hemorrhagic Stroke

  Nordahl, H., Osler, Merete, Frederiksen, B. L., Andersen, Ingelise, Prescott, Eva, Overvad, K., Diderichsen, Finn & Rod, Naja Hulvej, 14 Aug 2014, In : Stroke. 45, 9, p. 2582-2587 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 380. Published

  Three approaches to quantitative health impact assessment in Copenhagen

  Holm, A. L., Brønnum-Hansen, Henrik & Diderichsen, Finn, 1 Oct 2014, In : European Journal of Public Health. Vol. 24, Supplement 2, 2014, p. 20-21 2 p.

  Research output: Contribution to journalConference abstract in journalResearchpeer-review

 381. Published

  Low socioeconomic status is associated with worse lung function in the Danish cystic fibrosis population

  Taylor-Robinson, D. C., Thielen, Karsten, Pressler, T., Olesen, H. V., Diderichsen, Finn, Diggle, P. J., Smyth, R. & Whitehead, M., 1 Nov 2014, In : European Respiratory Journal. 44, 5, p. 1363-1366 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 382. Published

  Cohort Profile: The Social Inequality in Cancer (SIC) cohort study

  Nordahl, H., Hvidtfeldt, U. A., Diderichsen, Finn, Rod, Naja Hulvej, Osler, Merete, Frederiksen, B. L., Prescott, Eva, Tjønneland, A., Lange, Theis, Keiding, Niels, Andersen, Per Kragh & Andersen, Ingelise, Dec 2014, In : International Journal of Epidemiology. 43, 6, p. 1750-1758 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 383. 2015
 384. Published

  Ulighed i sundhed og det politiske ansvar

  Diderichsen, Finn, 2015, In : Social Politik. 2, p. 6 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 385. Published

  The effect of breast cancer on personal income three years after diagnosis by cancer stage and education: a register-based cohort study among Danish females

  Andersen, Ingelise, Kolodziejczyk, C., Thielen, Karsten, Heinesen, E. & Diderichsen, Finn, 31 Jan 2015, In : BMC Public Health. 15, p. 1-8 8 p., 50.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 386. Published

  Health promotion in primary and secondary schools in Denmark: time trends and associations with schools' and students' characteristics

  Nabe-Nielsen, Kirsten, Krølner, R., Mortensen, Laust Hvas, Jørgensen, M. B. & Diderichsen, Finn, 7 Feb 2015, In : BMC Public Health. 15, 93, p. 1-10 10 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 387. Published
 388. Published

  What is the association of smoking and alcohol use with the increase in social inequality in mortality in Denmark? A nationwide register-based study

  Koch, M. B., Diderichsen, Finn, Grønbæk, M. & Juel, K., 11 May 2015, In : B M J Open. 5, 5, p. 1-9 9 p., e006588.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 389. Published

  Cancer stage, comorbidity, and socioeconomic differences in the effect of cancer on labour market participation: a danish register-based follow-up study

  Thielen, Karsten, Kolodziejczyk, C., Andersen, Ingelise, Heinesen, E. & Diderichsen, Finn, 1 Jun 2015, In : PloS one. 10, 6, p. 1-11 11 p., e0128621.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 390. Published

  Slå et slag for ulighed i sundhed

  Diderichsen, Finn, Mogensen, T. S., Madsen, S. A. & Korczak, J., 11 Sep 2015, In : Dagens Medicin. 2015, 33

  Research output: Contribution to journalComment/debateCommunication

 391. Published

  Tackling Health Inequalities Locally: the Scandinavian Experience

  Diderichsen, Finn, Scheele, C. E. & Little, I. G., 30 Nov 2015, København: Københavns Universitet. 49 p.

  Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

 392. 2016
 393. Published

  Cities Changing Diabetes: Rule of Halves analysis for Copenhagen

  Holm, A. L., Andersen, G. S., Jørgensen, M. E. & Diderichsen, Finn, 2016, København: Københavns Universitet. 52 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 394. Published

  Health inequalities: a challenge for the social investment welfare state

  Diderichsen, Finn, 2016, In : Nordic Welfare Research. 1, 1, p. 43-54 12 p., 5.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 395. Published

  Ulighed i sundhed: en særlig nordisk udfordring?

  Diderichsen, Finn, 2016, In : Socialmedicinsk Tidskrift. 93, 5, p. 485-491 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 396. Published

  Increasing illness among people out of labor market - A Danish register-based study

  Andersen, Ingelise, Brønnum-Hansen, Henrik, Kriegbaum, Margit, Hougaard, Charlotte Ørsted, Hansen, F. K. & Diderichsen, Finn, 9 Mar 2016, In : Social science & medicine (1982). 156, p. 21-28 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 397. Published

  Aedes aegypti control in Brazil

  da Silva Augusto, L. G., Gurgel, A. M., Costa, A. M., Diderichsen, Finn, Lacaz, F. A., Parra-Henao, G., Rigotto, R. M., Nodari, R. & Santos, S. L., 12 Mar 2016, In : The Lancet. 387, 10023, p. 1052-1053 2 p.

  Research output: Contribution to journalComment/debateResearchpeer-review

 398. Published

  Risk factors for not completing health interventions and the potential impact on health inequalities between educational groups: a mixed method study from Denmark

  Kure-Biegel, N., Schnohr, Christina, Hindhede, A. L. & Diderichsen, Finn, 31 Mar 2016, In : International Journal for Equity in Health. 15, 1, p. 1-8 8 p., 54.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 399. Published

  Alcohol-attributed disease burden in four Nordic countries: a comparison using the Global Burden of Disease, Injuries and Risk Factors 2013 study

  Agardh, E. E., Danielsson, A., Ramstedt, M., Ledgaard Holm, A., Diderichsen, Finn, Juel, K., Vollset, S. E., Knudsen, A. K., Minet Kinge, J., White, R., Skirbekk, V., Mäkelä, P., Forouzanfar, M. H., M Coates, M., C Casey, D., Naghavi, M. & Allebeck, P., Oct 2016, In : Addiction. 111, 10, p. 1806–1813 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 400. Published

  Educational inequality in alcohol-attributable events: A Danish register-based cohort study

  Christensen, N. H., Diderichsen, Finn, Hvidtfeldt, U. A., Lange, Theis, Andersen, Per Kragh, Osler, Merete, Prescott, Eva, Tjønneland, Anne, Rod, Naja Hulvej & Andersen, Ingelise, Nov 2016, In : European Journal of Public Health. 26, Supplement 1, p. 96-96 1 p.

  Research output: Contribution to journalConference abstract in journalResearchpeer-review

 401. Published

  Review of the Aedes aegypti control strategy is needed: chemical warfare or tackling the social determination

  da Silva Augusto, L. G., Laurentino dos Santos, S. & Diderichsen, Finn, Dec 2016, p. 62-67, 6 p. (WATERLAT GOBACIT Network Working Papers; No. 9, Vol. 3).

  Research output: Working paperResearch

 402. Published

  How do macro-level contexts and policies affect the employment chances of chronically ill and disabled people? The impact of recession and deindustrialization

  Holland, P., Burström, B., Whitehead, M., Diderichsen, Finn, Dahl, E., Barr, B., Nylén, L., Chen, W. H., Thielen, Karsten, van der Wel, K. A., Clayton, S. & Uppal, S., 5 Dec 2016, The Financial and Economic Crises and Their Impact on Health and Social Well-Being. Taylor and Francis/Routledge, p. 256-276 21 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 403. Published

  Shape of the association between income and mortality: a cohort study of Denmark, Finland, Norway and Sweden in 1995 and 2003

  Mortensen, Laust Hvas, Rehnberg, J., Dahl, E., Diderichsen, Finn, Elstad, J. I., Martikainen, P., Rehkopf, D., Tarkiainen, L. & Fritzell, J., 23 Dec 2016, In : B M J Open. 6, 12, p. 1-9 9 p., e010974.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 404. 2017
 405. Published

  Job mobility and health in the Danish workforce

  Hougaard, Charlotte Ørsted, Nygaard, E., Holm, A. L., Thielen, Karsten & Diderichsen, Finn, 1 Feb 2017, In : Scandinavian Journal of Public Health. 45, 1, p. 57-63 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 406. Published

  The National Health Services of Brazil and Northern Europe: Universality, Equity, and Integrality-Time Has Come for the Latter

  Gurgel Jr., G. D., Carvalho de Sousa, I. M., de Araujo Oliveira, S. R., da Silva Santos, F. D. A. & Diderichsen, Finn, 1 Oct 2017, In : International Journal of Health Services. 47, 4, p. 690-702 13 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 407. Published

  Joint effect of alcohol consumption and educational level on alcohol-related medical events: A Danish register-based cohort study

  Nordahl Christensen, H., Diderichsen, Finn, Hvidtfeldt, U. A., Lange, Theis, Andersen, Per Kragh, Osler, Merete, Prescott, Eva, Tjønneland, Anne, Rod, Naja Hulvej & Andersen, Ingelise, Nov 2017, In : Epidemiology. 28, 6, p. 872–879 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 408. Published

  Social inequality in functional limitations and workability for people with musculoskeletal pain

  Jensen, Natasja Koitzsch, Thielen, Karsten, Andersen, Ingelise, Brønnum-Hansen, Henrik, Burström, B., Nylén, L., McAllister, A. & Diderichsen, Finn, 1 Nov 2017, In : European Journal of Public Health. 27, Supplement 3, p. 474-474 1 p.

  Research output: Contribution to journalConference abstract in journalResearch

 409. Published

  Ulighed i sundhed: meget kan gøres

  Diderichsen, Finn, 27 Nov 2017, In : Ugesskrift for læger. 179, 24, p. 2150-2151 2 p.

  Research output: Contribution to journalComment/debateCommunication

 410. 2018
 411. Published

  Assessment of impact of traffic-related air pollution on morbidity and mortality in Copenhagen Municipality and the health gain of reduced exposure

  Brønnum-Hansen, Henrik, Bender, Anne Mette, Andersen, Zorana Jovanovic, Sørensen, J., Bønløkke, J. H., Boshuizen, H., Becker, T., Diderichsen, Finn & Loft, Steffen, 2018, In : Environment International. 121, Part 1, p. 973-980 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 412. Published

  Contrassensos sanitários do controle vetorial da dengue, zika e chicungunya: onde fica o direito a um ambiente saudável?

  da Silva Augusto, L. G., Santos, S. & Diderichsen, Finn, 2018, Direito Ambiental do Trabalho: Apontamentos para uma Teoria Geral. Feliciano, G. G. & Erbert, P. R. L. (eds.). 1 ed. São Paulo: LTr Editora, Vol. 4. p. 127-131 5 p. 1

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 413. Published

  Governing health equity in Scandinavian municipalities: The inter-sectorial challenge

  Scheele, C. E., Little, I. & Diderichsen, Finn, 2018, In : Scandinavian Journal of Public Health. 46, 1, p. 57-67 11 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 414. Published

  Is the Rule of Halves framework relevant for diabetes care in Copenhagen today? – a register based cross-sectional study.

  Holm, A. L., Andersen, G. S., Jørgensen, M. E. & Diderichsen, Finn, 2018, In : B M J Open. 8, 11, 10 p., e023211.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 415. Published

  MECHANISMS IN SOCIAL INEQUALITY IN HEALTH

  Andersen, Ingelise, Nordahl, H., Lange, Theis, Mathiesen, J. & Diderichsen, Finn, 2018, p. S110. 1 p.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 416. Published

  Sårbarhet - ett begrebb till bruk både för jämlik hälsa och hållbara samhällen

  Diderichsen, Finn, 2018, In : Socialmedicinsk Tidskrift. 95, 6, p. 621-626 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 417. Published

  The relevance of public health research for practice: A 30-year perspective

  Diderichsen, Finn, 2018, In : Scandinavian Journal Public Health. 46, Supplement 22, p. 58-66 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 418. Published

  Too sick to work too healthy to qualify: a cross country comparison of the effect of changes to disability benefits

  Jensen, Natasja Koitzsch, Brønnum-Hansen, Henrik, Andersen, Ingelise, Thielen, Karsten, McAllister, A., Burström, B. & Diderichsen, Finn, 2018, In : European Journal of Public Health. 28, Supplement 4, p. 279 1 p.

  Research output: Contribution to journalConference abstract in journalResearchpeer-review

 419. Published

  Turning public health research into practice

  Diderichsen, Finn, 2018, In : Scandinavian Journal of Public Health. 46, Supplement 22, p. 3-4 2 p.

  Research output: Contribution to journalComment/debateResearch

 420. Published

  Health impact assessment of traffic-related air pollution in Copenhagen Municipality

  Brønnum-Hansen, Henrik, Bender, Anne Mette, Andersen, Zorana Jovanovic, Sørensen, J., Bønløkke, J. H., Boshuizen, H., Becker, T., Diderichsen, Finn & Loft, Steffen, Nov 2018, In : European Journal of Public Health. Volume 28, Issue suppl_4, p. 71-72 1 p.

  Research output: Contribution to journalConference abstract in journalResearchpeer-review

 421. 2019
 422. Published

  Præambel

  Diderichsen, Finn, 2019, Hvidbog: Social ulighed i kræft i Danmark. København: Kræftens Bekæmpelse, p. 4-6 3 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

 423. Published

  Re: Testing Differential Associations Between Smoking and Chronic Disease Across Socioeconomic Groups

  Diderichsen, Finn, Andersen, Ingelise, Lange, Theis & Rod, Naja Hulvej, 2019, In : Epidemiology (Cambridge, Mass.). 30, 6, p. e38-e39 2 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 424. Published

  Resource allocation for equity in Brazilian Health Care: a methodological study

  Junior, G. D., Leal, E. M., Oliveira, S. R., Santos, F. A., de Sousa, I. M. & Diderichsen, Finn, 2019, In : Saude em Debate. 43, 121, p. 329-340 12 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 425. Published

  Social inequality in tooth loss, the mediating role of smoking and alcohol consumption

  Hach, Maria, Christensen, Lisa Bøge, Lange, Theis, Hvidtfeldt, U. A., Danielsen, Bo, Diderichsen, Finn, Osler, Merete, Prescott, Eva & Andersen, Ingelise, 2019, In : Community Dentistry and Oral Epidemiology. 47, 5, p. 416-423 8 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 426. Published

  The syndemics of diabetes and depression in Brazil – an epidemiological analysis

  Diderichsen, Finn & Andersen, Ingelise, 2019, In : SSM - Population Health. 7, 6 p., 100318.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 427. Published

  Too sick to work, too healthy to qualify: a cross-country analysis of the effect of changes to disability benefits

  Jensen, Natasja Koitzsch, Brønnum-Hansen, Henrik, Andersen, Ingelise, Thielen, Karsten, McAllister, A., Burström, B., Barr, B., Whitehead, M. & Diderichsen, Finn, 2019, In : Journal of epidemiology and community health. 73, 8, p. 717-722 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 428. Published

  Understanding social inequalities in Zika infection and its consequences: A model of pathways and policy entry-points

  Diderichsen, Finn, Augusto, L. G. D. S. & Perez, B., 2019, In : Global Public Health. 14, 5, p. 675-683 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 429. Published

  Differential vulnerability and susceptibility: how to make use of recent development in our understanding of mediation and interaction to tackle health inequalities

  Diderichsen, Finn, Hallqvist, J. & Whitehead, M., Feb 2019, In : International Journal of Epidemiology. 48, 1, p. 268-274 7 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 430. 2020
 431. Published

  How does socioeconomic development in Brazil shape social inequalities in diabetes?

  Diderichsen, Finn, Andersen, Ingelise & Mathisen, Jimmi, 2020, In : Global Public Health. 15, 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 432. Published

  Investing in Integrative Active Labour Market Policies

  Diderichsen, Finn, 2020, Handbook of Disability, Work and Health. Bültmann, U. & Siegrist, J. (eds.). 1 ed. Springer, (Handbook Series in Occupational Health Sciences , Vol. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 433. Published

  The impact of longstanding illness and common mental disorder on competing employment exits routes in older working age: A longitudinal data-linkage study in Sweden

  Harber-Aschan, L., Chen, W., McAllister, A., Jensen, Natasja Koitzsch, Thielen, Karsten, Andersen, Ingelise, Diderichsen, Finn, Barr, B. & Burström, B., 2020, In : PLoS ONE. 15, 2, e0229221.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

ID: 3079