Mistede Liv og Nye Chancer: Kropsdelenes Komplekse Sociale betydninger i Organdonationsfeltet

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

Denne artikel udforsker gennem empiriske eksempler fra forskning i USA og Danmark de mange betydninger, der knytter sig til kroppens dele i den særlige medicinske teknologi, der omhandler organdonation og transplantation. Formålet er at nuancere den nuværende fremherskende forestilling om og fremstilling af organer som en efterspurgt mangelvare for syge patienter på ventelisterne. Artiklen belyser i stedet hvorledes kroppens organer er komplekse og flertydige symboler på liv og død, der gennem strategiske processer tillægges meningsfulde betydninger af såvel modtagere som donorpårørende. Det diskuteres ligeledes hvordan opfattelsen af kroppens organer bliver afgørende for, hvorledes efterladte pårørende håndterer sorgen over et pludseligt dødsfald, og på hvilke måder donation af organer afføder komplekse sociale relationer i denne medicinske kontekst. Endelig diskuteres det hvordan forskellige opfattelser af ejerskab af kroppens organer og deres betydning for ritualer og praksisser omkring døden kan afstedkomme kontroverser blandt både pårørende og det me­dicinske personale.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for forskning i sygdom og samfund
Volume11
Pages (from-to)31-50
ISSN1604-3405
Publication statusPublished - 2009

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 13675760