Sundhedssamtalen: Kvaliteten afhænger af køn og tilrettelæggelse

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Ina K. Borup

Sundhedssamtale, sundhedspleje, skolebørnsundersøgelsen, HBSC. Health dialogue, school health, health survey, HBSC
Original languageEnglish
JournalTidsskrift for Sygeplejersker
Issue number41
Pages (from-to)22-33
Publication statusPublished - 2000

ID: 179699