Tilsyn med lægers ordination af flunitrazepampræparater i Københavns Amt og Frederiksberg Kommune

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Jane Hedegaard Hoffmeyer, Søren Klebak, Merete Osler

psykofarmeka, sundhedstjeneste
Original languageEnglish
JournalUgeskrift for læger
Issue number153
Pages (from-to)5429-32
ISSN0041-5782
Publication statusPublished - 1999

ID: 198415