Effekten og virkningsmekanismen af saltfluoridering på caries:En oversigtsartikel

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Cariesprævalensen i Grønland er stadig høj sammenlignet med Danmark og andre nordiske lande. For at reducere cariesforekomsten er der truffet en politisk beslutning om at introducere et landsdækkende saltfluorideringsprogram i Grønland i 2008. Formålet med denne oversigtsartikel er at dokumentere effektiviteten af saltfluoridering. Artiklen præsenterer data fra undersøgelser foretaget i perioden 1960 til 1990 rundt omkring verden. Resultaterne tyder på, at saltfluoridering har en cariesforebyggende effekt. Analyser, foretaget på børn og unge, viser også, at saltfluoridering udskyder cariesproblemerne med et par år på de enkelte individer. Saltfluorideringsstudierne er dog lavt placeret i evidenshierarkiet. Oplysninger fra international litteratur samt data fra et pilotstudie foretaget på Fagområdet for Cariologi og Endodonti på Tandlægeskolen i København indikerer, at saltfluoridering har sin cariesreducerende effekt ved at øge koncentrationen af fluorid i saliva, mens man spiser og ganske kort derefter.

Det konkluderes, at saltfluoridering i Grønland ikke bør være eneste nye cariesforebyggende initiativ, men kombineres med eksempelvis generel instruktion til befolkningen i tandbørstning og brug af 1.500 ppm fluortandpasta.


Udgivelsesdato: 2008
Original languageDanish
JournalTandlægebladet
Volume112
Issue number9
Pages (from-to)784-794
Number of pages11
ISSN0039-9353
Publication statusPublished - 2008

ID: 9879443