En undersøgelse af de 253 første nyrestensbehandlinger med 3. generations Siemens Lithoskop™

Research output: Contribution to conferencePosterResearch

Introduktion: Kandidatspecialets formål er at undersøge et års behandlinger af nyresten ved ny stenknuser, Siemens Lithoskop. Undersøgelsen fokuserer på hvorvidt stenstørrelse, BMI og stenplacering har indflydelse på stenfrihedsraten. Metode: Mellem 6/12-11 og 11/12-12 blev 253 behandlinger og behandlingsforsøg registreret i nyrestensknuserens interne database på Frederiksberg Hospital. Listen blev brugt til et retrospektivt studium med journalopslag, hvor der blev udformet en opgørelse over forløbene. Stenstørrelse, BMI og stenplacering i ny ren blev analyseret i forhold til stenfrihedsraten. Signifikansniveauet blev sat til p<0,05 ved regressionsanalyse. Resultater: 185 patienter blev inkluderet i undersøgelsen med medianalderen 51 år. 68,8 % er mænd og 20,1 % har en BMI > 30 kg/m2. Mediane stenstørrelse er 9 mm i diameter, spredning fra 4-30 mm. Stenfrihedsraten blev beregnet til 39,0 % og i 26,4 % havde behandlingen ingen effekt. Af komplikationer udgør steinstrasse 9,9 %, hydronefrose 5,5 % og infektioner 2,7 %. Efter nyrestensknusning får 26,1 % gentaget behandlingen, mens 37 % overgår til endourologiske indgreb. Stenstørrelse findes signifikant for stenfrihedsrat en med p=0,003. Hverken BMI eller stenplacering er signifikante og dermed er kun stenstørrelse en prognostisk faktor for stenfrihed i dette materiale. Konklusion: Konkluderende viser denne undersøgelse en forholdsvis lav stenfrihedsrate. Dette kan skyldes en for bred udvælgelse af patienter til nyrestensknusning fx ved en utilstrækkelig screening af favorable faktorer for nyrestensknusning, således at visse patienter inkluderes, som ville have større gavn af andre behandlingsmodaliteter. Da operatørernes erfaring kan have indflydelse på resultatet kan det desuden formodes, at stenfrihedsraten vil øges automatisk i takt med at erfaringsgrundlaget bliver større.
Original languageDanish
Publication date2013
Publication statusPublished - 2013
EventNiels A. Lassen-dagen - Bispebjerg Hospital, Denmark
Duration: 9 Dec 20139 Dec 2013

Conference

ConferenceNiels A. Lassen-dagen
LocationBispebjerg Hospital
CountryDenmark
Period09/12/201309/12/2013

ID: 153335580