Forlengede sugevaner: Definisjon, prevalens og innvirkning på okklusionen

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Forlengede sugevaner: rådgivning av barn og foreldre for å hindre okklusjonsavvik

En initiell ikke-ernærende sugevane på tommel eller smokk oppstår som følge av en primitiv refleks og forekommer ofte hos små barn. Hvis en ikke-ernærende sugevane persisterer utover treårsalderen, er den definert som forlenget. Forlengede ikke-ernærende sugevaner på tommel og smokk kan forårsake avvik i okklusjonen og den kraniofasiale morfologi, og en del av disse avvikene persisterer etter avsluttet vekst. De okklusjonsavvik som en forlenget ikke-ernærende sugevane kan foråsake, er forøket horisontalt maksillært overbitt, Angle klasse II molarrrelasjon, anteriort åpent bitt og posteriort kryssbitt. Forøket horisontalt maksillært overbitt og Angle klasse II molarrelasjon forekommer oftere hos tommelsugere, mens posteriort kryssbitt oftere forekommer hos smokkesugere. Anteriort åpent bitt forekommer både hos tommel- og smokkesugere. Av de barna som utvikler okklusjonsavvik i den primære dentisjon, er det kun et fåtall som krever ortodontisk behandling i den permanente dentisjon, så lenge ingen ikke-ernærende sugevaner persisterer etter de permanente tenner er eruptert. For at hindre utvikling af okklusjonsavvik i forbindelse med ikke-ernærende sugevaner, er det anbefalt å seponere alle sugevaner senest ved trårsalderen. Hvis det ikke er mulig å seponere sugevanen, anebafles det at smokk anvendes i stedet for tommel, i mindre enn seks timer daglig, og med lavest mulige intensitet.

Original languageNorwegian
JournalTandlaegebladet
Volume117
Issue number12
Pages (from-to)988
Number of pages992
ISSN0039-9353
Publication statusPublished - 2013

ID: 120391427