God fondsledelse i erhvervsdrivende fonde: En analyse af de danske anbefalinger til god fondsledelse

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

I artiklen analyseres de nyligt offentliggjorte danske »Anbefalinger for god Fondsledelse« udstedt af Komitéen for god Fondsledelse og implikationerne af disse. Anbefalingerne omfatter knap 1400 erhvervsdrivende fonde og de berørte fonde skal forholde sig til dem fra og med regnskabsåret 2015 ved enten at følge dem eller forklare hvorfor de ikke følges.
Original languageDanish
JournalNordisk Tidsskrift for Selskabsret
Issue number2
Pages (from-to)86-105
Number of pages20
ISSN1399-140X
Publication statusPublished - 2015

ID: 146257244