Hjernerystelse og rehabilitering af langvarige symptomer efter hjernerystelse.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Hjernerystelse udgør op til 90 % af alle hovedtraumer. Størstedelen af personer med hjernerystelse oplever spontan bedring i løbet af de første to-tre uger, men en betydelig andel oplever langvarige fysiske, kognitive og følelsesmæssige symptomer. Ca. 35 % har fortsat symptomer tre-seks måneder efter traumet, og hos 5-20 % varer symptomerne mere end et år. Symptomerne bevirker, at man har svært ved at fungere i hverdagen, og er forbundet med store personlige og arbejdsmæssige konsekvenser. Adskillige perimorbide, præ- og postmorbide faktorer har betydning for prognosen. Forskning i behandling af langvarige symptomer er fortsat i sin spæde begyndelse med få studier i stærkt design. Men der ses lovende resultater. Indsatser rettet mod psykologiske faktorer kan reducere den samlede symptombyrde, forbedre emotionelle symptomer og have positiv indvirkning på livskvalitet. Behandling bygger på principper af individuelt tilpasset, tværfaglig rehabilitering, som forankres i biopsykosocial forståelse af lidelsen, da bedringsprocessen afspejler et kompleks samspil mellem disse faktorer. Og der er behov for en langt mere aktiv tilgang til personer, der er i risiko for et langvarigt forløb.
Original languageDanish
JournalPsyke & Logos
Volume42
Issue number2
Pages (from-to)76-98
Number of pages32
ISSN0107-1211
Publication statusPublished - 10 Feb 2022

ID: 292159699