Infektioner hos barn i förskola- gör utevistelse skillnad?

Research output: Contribution to journalReviewResearch

  • Margareta Blennow
  • Margareta Söderström

Under åren i förskolan har barn många infektioner, framförallt luftvägsinfektioner. Det finns indikationer på att allt fler föräldrar efterfrågar förskolor där barnen är utomhus hela dagen. Gör det barnen friskare? Den vetenskapliga litteraturen på området är sparsam. Resultaten är inte entydiga och det är svårt att studera fenomenet. Sjukfrånvaron har både visat sig vara lägre och lika stor i uteförskolor som i vanliga förskolor. Men barn med handikapp visade sig vara sjukare i uteförskolor jämfört med vanliga förskolor. Forskare tror att bättre handhygien kan ha större effekt på infektionsfrekvensen än längre utevistelsetid, men det återstår att visa. Utevistelse hos barn i förskolor, där förskolegården ger goda möjligheter till lek, kan ha andra positiva egenskaper som ökad fysisk aktivitet, mer hälsosam UV-bestrålning och sannolikt flera andra positiva hälsoeffekter. Vi efterlyser mer forskning inom området.

 

Translated title of the contributionInfections in children attending child day care centers-could outdoor stay make a difference?
Original languageSwedish
JournalAllergi i Praksis
Issue number3
Pages (from-to)22-24
Number of pages3
ISSN0806-5462
Publication statusPublished - 2009

ID: 14939264