Nye og ændrede mikroorganismer i vore omgivelser: hvilken betydning har de for tandlægens hverdag?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Smitsomme mikroorganismer er dynamiske og kan udvikle sig til mere
virulente eller resistente arter. I de senere år er der set en stigende
forekomst og spredning af multiresistente bakterier i de nordiske
lande. Blandt disse har MRSA (methicillin resistent Staphylococcus
aureus) mest direkte betydning for tandlægens arbejde, da de både
kan kolonisere slimhinderne i mundhulen og huden på hænderne og
dermed let spredes under tandbehandling. For virus vedkommende
ændres influenzavirus løbende, og ved større ændringer kan der opstå
epidemier og ultimativt pandemier. Coronavirus ændres ligeledes, og
de seneste år er der udviklet SARS (severe acute respiratory syndrome)
og MERS (Middle East respiratory syndrome) coronavirus, der
har medført smittespredning, infektioner og dødsfald i flere lande.
For at undgå udvikling og spredning af resistente, evt. multiresistente
bakterier må tandlæger nøje overveje enhver ordination,
valg og administration af antibiotikum. Derudover er det vigtigt at
efterleve gældende nationale infektionshygiejniske retningslinjer
for at forebygge spredning af smitsomme bakterier og virus til
både patienter og personale på tandklinikken. Centralt heri står en
fornuftig tilrettelæggelse af arbejdsgangene på klinikken med
hovedvægt på korrekt håndhygiejne, anvendelse af personlige
værnemidler, rengøring, desinfektion og sterilisation af instrumenter,
udstyr mv. samt vaccination. For enkelte mikroorganismer som
MRSA kan der være supplerende forholdsregler
Original languageDanish
JournalAktuel Nordisk Odontologi
Volume41
Pages (from-to)44-56
Number of pages13
ISSN1902-3545
Publication statusPublished - 2016

ID: 177332177