Psykisk helbred blandt asylbørn i Danmark

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Undersøgelsens formål var at kortlægge det psykiske helbred blandt asylbørn i Danmark. Alle asylbørn på 4-16 år, der boede på Dansk Røde Kors' asylcentre blev i efteråret 2006 omfattet af undersøgelsen, og 95 % (246) børn deltog. Til vurdering af børnenes psykiske helbred blev der anvendt Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) samt fire spørgsmål fra Health Behaviour in School-aged Children-spørgeskemaet (HBSC). For de 4-11-årige udfyldte pædagoger og lærere spørgeskemaer, de 11-16-årige besvarede derudover også selv spørgeskemaer. Resultaterne viste, at 35% af de 4-16-årige asylbørn havde tegn på psykisk lidelse på baggrund af pædagog- og lærerbesvarelser, mens 58 % af de 11-16-årige havde tegn på psykisk lidelse på baggrund af en kombination af lærerbesvarelser og selvrapportering. De fundne resultater fra SDQ understøttes af resultaterne fra HBSC, som viste, at asylbørnene havde adskillige fysiske og psykiske symptomer, ringe selvvurderet livskvalitet og skrøbeligt socialt netværk.
Original languageDanish
JournalUgeskrift for læger
Volume169
Issue number43
Pages (from-to)3660-3665
Number of pages6
ISSN0041-5782
Publication statusPublished - 2007

ID: 1524427