Samfundsansvarlig kreditgivning - en juridisk analyse af kreditværdighedsvurderinger.

Research output: Contribution to journalJournal articlepeer-review

De seneste år er forventningerne til den finansielle sektors samfundsansvar højnet betydeligt. På kreditområdet betyder samfundsansvaret, at kreditgiver har pligt til med fornøden omhu at undgå overgældssætning. Kreditgiveres pligt til at vurdere forbrugerens kreditværdighed er en udmøntning af dette samfundsansvar.
Artiklen omhandler samfundsansvaret relateret til kreditværdighedsvurderingen. Det
vurderes, at der hersker en retlig uklarhed om omfang og rækkevidde af kreditværdighedsvurderingen, men at samfundsforventningerne presser fortolkningen i retning af øget forbrugerbeskyttelse.
Original languageDanish
Article numberET.2022.200
JournalErhvervsjuridisk Tidsskrift
Volume2022
ISSN1901-3612
Publication statusPublished - 2022

ID: 329293817