Skattemæsssig kvalifikation af trusts i praksis

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Artiklen har til formål at systematisere og redegøre for skattemyndighedernes fremgangsmåde og kvalifikation af trusts i dansk ret. Baggrunden herfor er, at antallet af trust-sager for såvel de administrative myndigheder som domstolene relativt set er vokset betydeligt siden årtusindeskiftet. Ud fra en gennemgang af doms- og administrativ praksis kan det konstateres, at kvalifikationen af trusts kan opdeles i fire hovedkategorier, som er væsentlige at have kendskab til, såfremt en skattesag indeholdende trust-elementer måtte være under opsejling. Endvidere inddrages skattestrafferetlig praksis på baggrund af en nyligt afsagt landsretsdom vedrørende en offshore trust.
Original languageDanish
JournalSkattepolitisk Oversigt
Volume69
Issue number7
Pages (from-to)511-528
Number of pages18
ISSN0108-6049
Publication statusPublished - 2013

ID: 79913816