Varetagelse af dyrs retlige interesser

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

I forbindelse med behandlingen af forslaget til den nye dyrevelfærdslov blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt dyr bør have en talsmand, der kan tale deres sag. Med udgangspunkt i spørgsmålet om dyrs retsevne undersøges de problemstillinger, som varetagelsen af dyrs retlige interesser giver anledning til i dansk ret, herunder navnlig i relation til dyrs stilling inden for straffeprocessen. Ved at trække på erfaringer fra miljøretten samt modeller for varetagelse af dyrs interesser, som har været implementeret i hhv. Schweiz og Østrig, konkluderes det, at det vil være muligt at varetage dyrs retlige interesser, uanset om de har retsevne eller ej.
Original languageDanish
JournalUgeskrift for Retsvæsen
Volume2021
Pages (from-to)49-55
Number of pages7
ISSN0108-2353
Publication statusPublished - 2021

ID: 255883030