Sarah Isabella Strøyer de Voss

Sarah Isabella Strøyer de Voss

PhD fellow, No job title VIP

Current research

Siden maj 2021 har jeg været tilknyttet Projekt FamilieTrivsel, som er et klyngerandomiseret forskningsprojekt, som undersøger effekten af en web-intervention, Robustbarn.dk, udviklet med henblik på at øge forældres mentaliseringsevne samt mestre egne følelser. I projektet har de fagprofessionelle i begge interventionsgrupper anvendt nye, standardiserede børnejournaler med øget psykosocialt fokus ved de forebyggende børneundersøgelser.

I februar 2022 begyndte jeg mit ph.d-projekt, som undersøger barrierer og facilitatorer ved øget psykosocialt fokus i de forebyggende børneundersøgelser med udgangspunkt i brugen af de nye, standardiseret børnejournaler. Projektet kombinerer kvalitative og kvantitative metoder. 

Mine interesseområder er:
- Mentalt helbred hos børn og unge
- Psykomotorisk udvikling hos børn
- Tilknytningsevne hos børn
- Interaktion mellem forældre og børn

Januar-februar 2023 er jeg i Lissabon, Portugal, mhp. at lære om børns tilknytningsevne og interaktion mellem forældre og børn på William James Center for Research, ISPA University.

ID: 200707984