Sarah Strøyer de Voss

Sarah Strøyer de Voss

Ph.d.-fellow

Current research

Siden maj 2021 har jeg været tilknyttet Projekt FamilieTrivsel, som er et klyngerandomiseret forskningsprojekt, som undersøger effekten af en web-intervention, Robustbarn.dk, udviklet med henblik på at øge forældres mentaliseringsevne samt mestre egne følelser. I projektet har de fagprofessionelle i begge interventionsgrupper anvendt nye, standardiserede børnejournaler med øget psykosocialt fokus ved de forebyggende børneundersøgelser.

I februar 2022 begyndte jeg mit ph.d-projekt, som undersøger barrierer og facilitatorer ved øget psykosocialt fokus i de forebyggende børneundersøgelser med udgangspunkt i brugen af de nye, standardiseret børnejournaler. Projektet kombinerer kvalitative og kvantitative metoder. 

Indenfor forældre-barn interaktion er jeg i 2023 certificeret i at kode forældres "sensitivity" og "cooperation" med Ainsworts sensitivitetsskalaen. Certificeret ved professor Marian Bakermans-Kranenburg. 
Jeg har haft 4 ugers udlandsophold med fokus på børns tilknytningsevne og forældre-barn interaktion på William James Center for Research, ISPA University.

Mine interesseområder er:
- Mentalt helbred hos børn og unge
- Psykomotorisk udvikling hos børn
- Tilknytningsevne hos børn
- Interaktion mellem forældre og børn

ID: 200707984