Komplekse liv. Patientinddragelse som vej til et bedre hverdagsliv for multisyge?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Med udgangspunkt i tre cases fra et feltarbejde blandt mennesker med multisygdom beskriver forfatterne en række temaer i informanternes hverdagsliv - social identitet, nære relationer og sygdomsforståelse - som vigtige for forståelse af multisyges oplevelse af kompleksitet i sygdomsforløb. I artiklen præsenteres data, der peger i retning af, at hverdagsliv har væsentlig indflydelse på patienternes prioriteringer af behandling og egenomsorg. Der argumenteres for, at særligt multisyge patienter har brug for at blive inddraget i beslutninger om behandling og pleje, fordi kompleksiteten af deres sygdomsforløb påvirker hverdagen i betydelig grad.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund
Issue number22
Pages (from-to)83-101
Number of pages19
ISSN1604-3405
DOIs
Publication statusPublished - 2015

ID: 173336019