Om ægtepagter og ugyldighed

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Forfatterne diskuterer spørgsmålet, om en ægtepagt skal erklæres for ugyldig, når en eller begge parter ved oprettelsen har viden om en bestemt aktualitet knyttet til ægtepagtens retsvirkninger. I artiklen behandles tre situationer; konkurs, forestående separation samt forestående død. De tre situationer viser, at spørgsmålet om viden i forhold til aktuelle/forestående forhold er en relevant problemstilling ved fortolkningen af ægtepagter, og for spørgsmålet om disse har gyldighed, omend vægtningen synes afhængig af, hvorvidt det modstående hensyn er til en kreditor, en frasepareret/fraskilt ægtefælle eller en efterlevende ægtefælle.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Familie- og Arveret
Issue number3
Pages (from-to)307-316
Number of pages10
ISSN1397-4599
Publication statusPublished - 2013

ID: 47179174