The Hammer and the Saw: A Short Critique of the Recent Compromise Proposal for a Market Abuse Regulation

Research output: Working paperResearch

Artiklen forklarer forskellen på insiderhandel, oplysningspligt og manipulation, og kritiserer forslaget til markedsmisbrugsforordning for at sammenblande disse, samt kritiserer Domstolens afgørelse i Daimler.
Translated title of the contributionHammeren og saven: En kort kritik af det nyelige kompromisforslag om en markedsmisbrugsforordning
Original languageEnglish
PublisherSocial Science Research Network (SSRN)
Number of pages12
Publication statusPublished - 2012

ID: 46236315