Vederlagskrav mellem helsøskende ved misbrug af uskiftet bo: Facetter - Festskrift til Sys Rovsing

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Artiklen handler om arvelovens regler om vederlagskrav og mulighederne for at anvende dem, når misbrug af et uskiftet bo har forrykket arveforholdet mellem to helsøskende. Forfatterne konkluderer at den hidtidige retsopfattelse af vederlagskrav som en beregningsteknisk overførsel af midler mellem to boslodder ikke kan opretholdes. Vederlagskrav må derimod forstås som "et krav på kompensation for visse økonomiske dispositioner, som en ægtefælle eller samlever har foretaget i ægteskabet, over et uskiftet bo eller efter førstafdødes død." Som følge heraf vurderer forfatterne, at der ikke er noget der taler for, at helsøskende skal rammes af andre begrænsninger end alle andre, der ønsker at rejse vederlagskrav i et uskiftet bo. Vederlagskravet skal følgelig rettes mod det beholdne bo, og det er muligt at lave beregninger af, hvorledes én helsøskende skal kompenseres for et misbrug til fordel for en anden helsøskende - helt uden at tænke på boslodder.
Original languageDanish
Title of host publicationFacetter : Festskrift til Sys Rovsing Koch
EditorsJohan Hartmann Stæger
Number of pages8
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDjøf Forlag
Publication date2013
Pages215-222
ISBN (Print)978-87-574-2857-5
Publication statusPublished - 2013

ID: 45807176