Vitalisme i Carl Nielsens musik

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Artiklen bidrager til diskussionen om Carl Nielsens forhold til vitalismen, der var en udbredt strømning i europæisk kulturliv i begyndelsen af det 20. århundrede. Det er anerkendt, at Carl Nielsen i en række tekster ytrer sig inden for en vitalistisk diskurs, tydeligst i forhold til sin fjerde symfoni, Det uudslukkelige. Formålet med artiklen er en specifi k og analytisk underbygget diskussion af vitalisme i Carl Nielsens musik, der forholder sig til, om og hvordan træk i musikken svarer til forestillinger om vitalisme. Her inddrages Helios-ouverturen (1903) og Nielsens tredje, fjerde og femte symfoni. Afslutningsvis diskuteres, hvordan Nielsens essaysamling Musik er Liv (1925) kan læses som et vitalitisk programskrift og hvordan Nielsens position i dansk musikliv gjorde det muligt at videreføre vitalistiske musikæstetiske positioner på trods af det legitimitetstab, den europæiske vitalisme oplevede som følge af fascismens brug af den.
Original languageDanish
Book seriesDanish Musicology Online
Volume1
Pages (from-to)33-55
Number of pages23
Publication statusPublished - 2010

ID: 32172105