Formativ feedback styrker skriftlighed hos studerende fra It og Sundhed

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

I denne artikel præsenterer vi erfaringerne fra et projekt, der har til formål at styrke de studerendes danske, akademiske skrivefærdigheder på uddannelsen It og Sundhed på Københavns Universitet. Projektet bygger på antagelserne, at faglighed og formidlingskompetencer er tæt forbundet, og at sproglig bevidsthed inden for fagets kontekst er et fælles ansvar mellem underviser og studerende. Projektet er knyttet til bachelorkurset i Epidemiologiske metoder, og det er udviklet i samarbejde mellem kursuslederen og en sprogkonsulent i løbet af forårssemestrene 2014 og 2015. Gennem skriftlige afleveringer og formativ feedback på disse har de studerende haft mulighed for at arbejde med deres skriftlige formidling som forberedelse til den skriftlige eksamen i kurset og som styrkelse af deres akademiske skrivefærdigheder generelt. I artiklen beskriver vi baggrunden for projektet og erfaringerne med at udvikle og gennemføre det. Derudover diskuterer vi projektets udbytte samt udfordringerne med at sætte eksplicit fokus på fagets sproglige aspekt. På baggrund af de studerendes evaluering og eksamensresultater konkluderer vi, at projektet har medvirket til at styrke deres akademiske skriftlighed.
Original languageDanish
Article number13
JournalDansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
Volume11
Issue number21
Pages (from-to)147-157
Number of pages11
ISSN1901-5089
Publication statusPublished - 3 Oct 2016

ID: 166660723