Urinvejsinfektioner i almen praksis: symptomer,epidemiologi og mikrobiologi

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Urinvejsinfektioner (UVI) er hyppige i almen praksis og forårsages i 70-80 % af tilfældene af Escherichia coli. Dette gælder især for yngre mennesker, men stigende alder og komorbiditet øger risikoen for infektion med andre bakterier. Inddelingen i ukompliceret UVI (voksne, ikke-gravide, raske kvinder uden malformationer i urinvejene eller betydende komorbiditet) og kompliceret UVI (mænd, børn og kvinder med malformationer eller komorbiditet) har betydning for valg af diagnostik og behandling. På verdensplan er antibiotikaresistens et stigende problem. Når det gælder UVI, holder man særligt øje med ESBL (extented spectrum beta-lactamase) producerende E. coli. Andelen af E. coli-bakterier, der er resistente over for ampicillin, har ligget højt i en del år, og dette antibiotikum bør generelt undgås, medmindre der er foretaget resistensbestemmelse.
Original languageDanish
JournalMaanedsskrift for Almen Praksis
ISSN1904-7002
Publication statusPublished - 2017

ID: 208961423