Autoritative geografiske grunddata på miljøområdet

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

Artiklen diskuterer og kvalifi cerer begreberne grunddata og autoritative geodata. Autoritative geodata beskrives som retlige geodata, der umiddelbart og uden yderligere prøvelse kan lægges til grund for retlige beslutninger, og der foreslås nogle kriterier for vurdering af, hvad der kan anses for forvaltningsmæssige geografi ske grunddata. Kriterierne illustreres med fire eksempler, der samtidigt viser, hvordan den grundlæggende areallovgivning oft e er skruet sammen på en måde, så lovgivningen står i vejen for at danne autoritative datasæt. Det konkluderes, at udviklingen i retning af autoritative retlige geodata kræver, at lovgivning ens arealregulerende bestemmelser stedfæstes på baggrund af kompetencenormer, hvor retsvirkningen er knyttet til selve registreringen.
Original languageDanish
JournalGeoforum Perspektiv
Volume2013
Issue number23
Pages (from-to)25-37
Number of pages13
ISSN1601-8796
Publication statusPublished - 2013

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 46855523