Køb: Dansk indenlandsk købsret (6. udg. 2024)

Research output: Book/ReportBookpeer-review

I 6. udgave af Køb. Dansk indenlandsk købsret, som udkommer primo 2024, er kapitel 10 om forbrugerkøb blevet opdateret med de EU-forbrugerretlige direktiver, som fra og med 1. januar 2022 blev en del af gældende (købs)ret. Det vil sige de KBL-ændringer, som implementerer EU-varedirektivet: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/771 af 20. maj 2019 om visse aspekter af aftaler om salg af varer; desuden EU-direktivet om digitalt indhold og digitale tjenester: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/770 af 20. maj 2019. I øvrigt har forfatterne i 6. udgave taget højde for den for den på retsområdet vigtigste lovgivning, retspraksis og litteratur, der er kommet siden udgivelse af bogens 5. udgave (2020). Forfatterne har desuden benyttet anledningen til at omskrive og opstramme en række afsnit, hvor de har fundet anledning dertil. Begge forfattere står for indholdet af samtlige bogens kapitler.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDjøf Forlag
Edition6.
Number of pages329
ISBN (Print)9788757455793
ISBN (Electronic)9788757458190
Publication statusPublished - 16 Jan 2024

ID: 372081763