Privat håndhævelse af klimaforpligtelser: Om klimaret og søgsmålskompetence

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

I Europa såvel som i resten af verdenen ses en stigende
tendens til, at klimarelaterede spørgsmål bliver indbragt
for domstolene. I Europa er der således allerede mange
afsluttede og verserende retssager om klimaet. Denne artikel
handler om privat håndhævelse af klimaforpligtelser.
Artiklen fokuserer på staters forpligtelser og på klimasøgsmål,
der har været anlagt med henblik på enten at
tvinge stater til at vedtage mere ambitiøse klimapolitikker
eller at trække miljøgodkendelser eller tilladelser tilbage.
Artiklen analyserer klimaretssagerne i lyset af
magtfordelingslæren og det altid aktuelle spørgsmål om
forholdet mellem jura og politik. Det vurderes endelig, om
et lignede klimasøgsmål vil kunne gennemføres i dansk
ret, og hvilke processuelle udfordringer der i så fald vil
være.
Original languageDanish
JournalJuristen
Volume5/6
Issue number2023
Pages (from-to)241
Number of pages249
ISSN0107-699X
Publication statusPublished - 15 Jan 2024

ID: 376254151